Aarhus Universitets segl

Kan tang forebygge fravænningsdiarré hos smågrise?

Ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, arbejdere forskere på at teste, om foder tilsat tang kan være med til at forebygge fravænningsdiarré og forbedre mave-tarmsundheden hos smågrise. Fodringsforsøget er en del af projektet ”Tang.nu”, som undersøger perspektiverne i at høste dansk tang og bruge det i fødevarer og foder.

Nærbillede af gris. Foto: Flemming Nielsen, AU-Foto.
Tangekstrakter har vist potentiale i forhold til at have sundhedsfremmende egenskaber, hvilket er baggrunden for at afprøve det i foderet til smågrise. Foto: Flemming Nielsen, AU-Foto.

Når zink i 2022 ikke længere må bruges til smågrise, for at afhjælpe problemer med fravænningsdiarré, er der brug for alternativer. Derfor undersøger forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, hvordan tang i foderet til smågrise virker på forekomsten af diarré inden for de første par uger efter fravænning. I tidligere studier har tangekstrakter vist potentiale i forhold til at have sundhedsfremmende egenskaber, hvilket er baggrunden for at afprøve det i foderet til smågrise.

 

Grisene er udfordret ved fravænning
I perioden umiddelbart efter fravænning er smågrise udsat for en del stress. De oplever et brat fodrings- og miljøskift, idet de fjernes fra soen, hvilket også ofte giver et fald i foderoptagelsen. Det hele tilsammen sætter immunforsvaret under pres og grisene bliver mere modtagelige overfor sygdomsfremkaldende bakterier og får ofte diarré-problemer. For at modvirke diarré bliver der derfor anvendt zink i foderet i de første to uger efter fravænning.

 

Fodringsforsøg med tre forskellige typer tang
Forsøget på AU-Foulum har til formål at teste, hvordan tre forskellige typer tang indvirker på forekomsten af diarré hos smågrise sammenlignet med zink i de første to uger efter fravænning. Der indgår i alt 90 smågrise i forsøget. Smågrisene indsættes i forsøget i en alder af 28 dage. I den efterfølgende 16 dages forsøgsperiode er grisene fordelt på fem forskellige behandlinger:

  • Standardfoder uden zink
  • Standardfoder med tilsat zink
  • Tre forskellige behandlingsdiæter med 5% tilsætning af hver sin type tang:
    • Sukkertang
    • Søsalat
    • Buletang

Undervejs i forsøget registrerer forskerne en lang række parameter herunder grisenes tilvækst, foderoptagelse, diarréforekomst, vævsstruktur og mikroflora i tarmen.

 

Perspektiverne med tang i foderet
”Vi tror ikke nødvendigvis, at tang direkte vil kunne erstatte zink og antibiotika, men måske kan tang være lige det der skal til i forhold til at styrke grisenes immunforsvar, så de forbliver raske og dermed undgår diarréproblemerne”, fortæller lektor Jan Værum Nørgaard, som er ansvarlig for fodringsforsøget med smågrise i Foulum.

Du kan se og høre mere om fodringsforsøget med tang til smågrise i denne video:

Billede af smågris med link til video om fodringsforsøg med tang 

Fodringsforsøget afvikles i perioden fra september 2018 til primo 2019 og er en del af et større projekt TANG.NU. Det overordnede formål i det store projekt er at undersøge perspektiverne i at høste og indsamle tang som et såkaldt marint virkemiddel til at skabe et renere havmiljø, og efterfølgende bruge tang-biomassen til fødevarer og foder. Projektet er støttet af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN med 10 millioner kroner.

 

Læs mere på Tang.nu-projektets hjemmeside.

 

Flere oplysninger

Jan Værum Nørgaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: janvnoergaard@anis.au.dk