Aarhus Universitets segl

Video: Kan tang sikre kalve en bedre tarmsundhed?

I et projekt ved AU-Foulum bliver det undersøgt, om danske og nordiske tangarter kan give en bedre sundhed og vækst hos småkalve. Læs mere og se video om forsøget.

Kalvene får mælk med tangpulver i to gange dagligt. Foto: Milani Bhagya Samarasinghe
Kalvene får mælk med tangpulver i to gange dagligt. Foto: Milani Bhagya Samarasinghe

Gennem de første uger efter kælvning, har kalve en begrænset evne til at modstå sygdomsfremkaldende bakterier og virus pga. deres umodne immunsystem. Immunsystemet er først færdigudviklet omkring 6-8 ugers alderen.

Har tang en forebyggende effekt på diarré?
Diarré er et hyppigt forekommende problem hos småkalve i de første leveuger - ofte forårsaget af virus eller bakterier. Derfor er der behov for at se på, hvordan kalvenes immunsystem og tarmsundhed kan forbedres for at undgå diarré og for at øge dyrenes sundhed, vækst og velfærd.

I tidligere studier har tangekstrakter vist potentiale i forhold til at have sundhedsfremmende egenskaber. Derfor er forskere ved AU-Foulum i fuld gang med at teste, om det er muligt at bruge tang i foderet til at forbedre tarmsundheden hos kalve.

Test af tre forskellige typer tang
Der indgår 40 Holstein tyrekalve i forsøget som fordeles på fire forskellige typer foder – en kontrol samt tre forskellige typer tang: 

  • Kontrol: Mælk uden tang
  • Behandling 1: Mælk + sukkertang
  • Behandling 2: Mælk + søsalat
  • Behandling 3: Mælk + buletang

 Alle kalve fodres to gange dagligt med fire liter mælk per gang. Tangkalvene tildeles 25 g tørret tangpulver i de 4 liter mælk umiddelbart før fodring. Alle kalve har desuden fri adgang til frisk vand, hø og kalvestarter.

Undervejs i forsøget registreres tilvækst, foderoptagelse og eventuelle tegn på sygdom (herunder forekomsten af diarré, feber og hoste). Endvidere testes kalvenes immunsystem og der tages målinger af den mikrobielle flora i tarmen ved forsøgets afslutning.

Perspektiverne med tang i foderet
”Her i Foulum ser vi på, om tangen har sundhedseffekter hos kalvene i den tidlige periode, hvor de er sårbare. Måske kan tangen gøre dyrene mere modstandsdygtige over for infektionspres og mindre ubalancer i fodringen og på den måde hjælpe med til at begrænse brugen af antibiotika i husdyrproduktionen”, fortæller lektor Jakob Sehested fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

”Det overordnede perspektiv i tang.nu projektet er at høste tang ved de danske kyster og på den måde recirkulere næringsstoffer og udnytte ressourcer fra havet i husdyrproduktionen. Projektet skal endvidere bidrage med viden, som kan fungere som løftestang for fremtidig kommerciel udvikling og anvendelse af dansk tang” slutter Jakob Sehested.

Du kan se og høre forskerne fortælle mere om forsøget med tang til småkalve i denne video om tangkalvene:

Link til video om tang til småkalve 


Fodringsforsøget afvikles i perioden fra september 2018 til primo 2019 og er en del af et større projekt TANG.NU. Det overordnede formål i det store projekt er at undersøge perspektiverne i at høste og indsamle tang som et såkaldt marint virkemiddel til at skabe et renere havmiljø, og efterfølgende bruge tang-biomassen til fødevarer og foder. Projektet er støttet af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN med 10 millioner kroner.

Læs mere på Tang.nu-projektets hjemmeside.

Flere oplysninger

Jakob Sehested, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Jakob.Sehested@anis.au.dk