Aarhus Universitets segl

Kløvergræsblandingens betydning for foderoptagelse og mælkeydelse

Fire kløvergræsensilager af forskellige kløvergræsblandinger klarede sig lige godt i en test i forhold til foderoptagelse, mælkeydelse og -sammensætning. Valg af blanding handler i høj grad om at lave den rigtige mængde med den rigtige fordøjelighed.

Den blandede græsensilage (test-ensilage) læsses af umiddelbart inden den pakkes i wrapballer. Foto: Betina A. Røjen.

I vinteren 2015 gennemførte SEGES for andet år i træk en undersøgelse af, om der er forskelle mellem græsblandinger, som ikke kan aflæses af en standard kemisk analyse. Testen på Danmarks Kvægforskningscenter skulle undersøge effekten af fire forskellige ensilager baseret på kløvergræsblandinger af typen 35, 42, 45, og strandsvingelblanding (Str). De fire fodringsbehandlinger adskilte sig kun på typen af kløvergræsensilage i foderrationen.

Resultaterne af dette års undersøgelse tyder på, at valget af den rigtige kløvergræsblanding i høj grad vil være et dyrkningsteknisk spørgsmål, dvs. at det langt hen ad vejen handler om at lave den rigtige mængde med den rigtige fordøjelighed. Der kan være fordele ved at vælge flerårige græsser, bl.a. den bedre holdbarhed og større udbytte, men udfordringen kan være den potentielt lavere fordøjelighed og længere etableringsfase hos særligt strandsvingelarterne.

Der arbejdes fortsat på at videreudvikle en robust metode til at bestemme rødkløverandelen i kløvergræsensilage. Desuden er der igangværende aktiviteter mellem Aarhus Universitet og SEGES, som bl.a. skal belyse effekten af rødkløver på ydelsen.

Læs den fulde artikel i Ny Kvægforskning, november 2015