Aarhus Universitets segl

Klovbeskæring øger risikoen for abort hos højdrægtige køer

Det er ikke hensigtsmæssigt at klovbeskære malkekøer inden for de sidste fire uger af drægtigheden, da det øger risikoen for abort. Det konkluderer en undersøgelse fra AU baseret på et stort datamateriale fra Kvægdatabasen.

Der er grund til at være ekstra forsigtig med at klovbeskære køer sent i drægtigheden, da det kan øge abortrisikoen, viser undersøgelse fra AU. Foto: Linda S. Sørensen.
Der er grund til at være ekstra forsigtig med at klovbeskære køer sent i drægtigheden, da det kan øge abortrisikoen, viser undersøgelse fra AU. Foto: Linda S. Sørensen.

Køer i malkekvægsbesætninger bliver rutinemæssigt klovbeskåret med henblik på at forebygge klovlidelser og for at forbedre køernes gang. Det er veldokumenteret, at klovbeskæring kan forbedre klovsundheden. Samtidigt er sunde klove også en væsentlig faktor i forhold til køernes velfærd og holdbarhed. Senest har forskning ved AU vist, at klovbeskæring omkring afgoldning er forbundet med en lavere forekomst af sålesår i den efterfølgende laktation (Se artiklen: "Klovbeskæring omkring afgoldning forebygger sålesår").

Men når det er sagt, er det også vigtigt at have for øje, at klovbeskæring kan være stressende for køerne. Når en ko er i klovbeskæringsboksen, bliver hun løftet med stropper under maven. Det kan medføre tryk på koens indre organer herunder børen (livmoderen). Derfor er det en nærliggende tanke, at klovbeskæring af køer sent i drægtigheden kan være med til at øge risikoen for abort”, fortæller seniorforsker Peter T. Thomsen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Derfor har han, sammen med kollegaer fra AU og Københavns Universitet, gennemført en omfattende undersøgelse af, om klovbeskæring sent i drægtigheden er en risikofaktor i forhold til abort hos malkekøer.

Stor datamængde fra Kvægdatabasen indgår i undersøgelsen

I undersøgelsen har forskerne trukket registreringer fra Kvægdatabasen på alle drægtige køer i perioden fra 2012 til 2018. Oplysningerne omfattede bl.a. resultatet af drægtighederne: abort eller kælvning med en levende eller dødfødt kalv.

Da danske mælkeproducenter er forpligtet til at indberette resultatet af alle drægtigheder elektronisk til Kvægdatabasen er der rigtigt meget information at hente her. Dertil kommer, at der i mere end halvdelen af alle malkekvægsbesætninger bliver indberettet elektroniske registreringer af klovbeskæringer for hver enkelt ko til Kvægdatabasen.

Undersøgelsen omfattede i alt 1.476.013 drægtigheder, hvor koen var blevet klovbeskåret mindst én gang i løbet af drægtigheden.

Sen klovbeskæring øger abortrisikoen

Resultaterne viste, at 1,24 % af alle kælvninger endte med en abort i sidste tredjedel af drægtigheden. Drægtigheder med tvillinger havde højere risiko for at ende i en abort sammenlignet med drægtigheder med kun én kalv. Jersey-køer havde desuden en markant lavere risiko for abort end de øvrige racer. Cirka 29 % af alle køer, medtaget i datasættet, var blevet klovbeskåret inden for de sidste otte uger før kælvning eller abort.

Endelig viste analyserne, at risikoen for abort var markant højere hos køer, der var klovbeskåret tæt på kælvning. ”Køer, som var blevet klovbeskåret inden for de sidste fire uger før kælvning, havde 2,4 gange større risiko for at abortere sammenlignet med køer, som var blevet klovbeskåret mere end otte uger før kælvning”, fortæller Peter T. Thomsen.

Selvom undersøgelsens design ikke giver mulighed for at konkludere, at klovbeskæring er den direkte årsag til disse aborter, konstaterer Peter T. Thomsen, på baggrund af det store og omfattende datamateriale, at der er grund til at være ekstra forsigtig med at klovbeskære køer sent i drægtigheden. Både landmænd og klovbeskærere opfordres derfor til at have dette i baghovedet og overveje grundigt for og imod inden de beslutter, om en højdrægtig ko skal klovbeskæres.

Der er selvfølgelig situationer, hvor det er nødvendigt at klovbeskære en højdrægtig ko. I disse situationer bør koen håndteres så skånsomt som muligt, og vi anbefaler, at man kun løfter ét ben ad gangen for at begrænse det fysiske pres på børen under klovbeskæringen”, lyder det fra Peter T. Thomsen.

 

Bag om forskningen

Finansiering

Aarhus Universitet

Samarbejde

Københavns Universitet

Mere information

Link til videnskabelige artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528820309887?via%3Dihub

Kontakt

Seniorforsker Peter T. Thomsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
E-mail: ptt@anis.au.dk