Aarhus Universitets segl

Klovbeskæring omkring afgoldning forebygger sålesår

Klovbeskæring omkring afgoldning giver 20 % mindre risiko for, at malkekøer udvikler sålesår i den efterfølgende laktation, viser undersøgelse fra Aarhus Universitet. Men pas på ikke at komme for tæt på kælvning, da det kan give bagslag i form af øget abortrisiko.

Klovbeskæring omkring afgoldning, er en god strategi til at forebygge sålesår, men bør ikke foretages de sidste fire uger, før kælvning, da det øger abortrisikoen. Foto: Linda S. Sørensen.
Klovbeskæring omkring afgoldning, er en god strategi til at forebygge sålesår, men bør ikke foretages de sidste fire uger, før kælvning, da det øger abortrisikoen. Foto: Linda S. Sørensen.

Sålesår er en udbredt klovlidelse blandt malkekøer verden over. Den er forbundet med mange smerter og påvirker koens velfærd og produktivitet negativt og betragtes endvidere som den klovlidelse, der medfører de største omkostninger. Det er almindeligt anerkendt, at klovbeskæring er gavnligt for klovsundheden, men der er kun begrænset videnskabelig dokumentation for, hvornår og hvor ofte klovbeskæringen bør finde sted.

Er det en fordel at klovbeskære ved afgoldning?

En generel anbefaling er at klovbeskære malkekøerne omkring afgoldningstidspunktet, dvs. ca. otte uger før kælvning.  ”Men selvom dette er anbefalingen i praksis, er der – indtil nu -  intet videnskabeligt belæg for at klovbeskære på dette tidspunkt”, siger seniorforsker Peter T. Thomsen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

På den baggrund har han, i samarbejde med SEGES og Københavns Universitet, gennemført en stor undersøgelse af, hvilken sammenhæng der er mellem klovbeskæring omkring afgoldning og forekomsten af sålesår i den efterfølgende laktation. Forskerne indhentede data til undersøgelsen via Kvægdatabasen i perioden fra 2013 til 2017. I undersøgelsen indgik i alt 621.228 klovbeskæringer foretaget i danske malkekvægsbesætninger.

20 % lavere risiko for sålesår hos køer klovbeskåret ved afgoldning

Resultaterne viste samlet set, at 6,2 % af køerne havde sålesår i løbet af de første seks måneder efter kælvning. Blandt de køer, der var blevet klovbeskåret omkring afgoldning, havde 5,5 % sålesår mod 6,6 % blandt køerne, der ikke var blevet klovbeskåret ved afgoldning. Der var altså en 20 % lavere risiko for sålesår i den efterfølgende laktation for klovbeskårede køer. 

Desuden viste analyserne, at køer, som tidligere havde haft et sålesår, havde en forøget risiko for at få det igen.

Endelig var risikoen for sålesår større, jo ældre køerne var. Eksempelvis blev der fundet sålesår hos 3,7 % af anden-kalvskøerne mod 10,3 % hos køer, der havde fået fire eller flere kalve. Inden for hver aldersgruppe af køer, sås den samme positive effekt af at klovbeskære ved afgoldning og der var generelt en meget lille forskel mellem racerne.

Vores resultater bekræfter, at anbefalingen om at klovbeskære malkekøerne omkring afgoldning, er en god strategi i bestræbelserne på at forebygge sålesår”, konkluderer Peter T. Thomsen.

Dog gør Peter T. Thomsen opmærksom på, at han, sammen med forskerkollegaer i en anden videnskabelig undersøgelse, har dokumenteret, at klovbeskæring meget tæt på kælvning indebærer en forøget risiko for at koen aborterer. Forskerne anbefaler derfor, at klovbeskæring normalt ikke finder sted de sidste fire uger, før kælvning (jf. artiklen: ”Klovbeskæring øger risikoen for abort hos højdrægtige køer”).

Bag om forskningen

Finansiering

Mælkeafgiftsfonden

Samarbejde

Københavns Universitet og SEGES    

Mere information

Link til videnskabelig artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023319301418

Kontakt

Peter T. Thomsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet    

E-mail: ptt@anis.au.dk