Aarhus Universitets segl

Ko-kalve samvær i fuldt flor på Danmarks Kvægforskningscenter ved AU i Foulum

Nyt projekt ved Aarhus Universitet skal fremme økologisk og velfærdsvenlig kalve- og oksekødsproduktion baseret på et system, hvor to kalve går sammen med en ammetante indtil de er omkring et halvt år.

Ammetante-køer og kalve er netop sat på græs ved AU Foulum. Dyrene indgår i det nye GrOBEat projekt, der omhandler bæredygtig og velfærdsvenlig kalve- og oksekødsproduktion. Foto: Linda S. Sørensen.
Ammetante-køer og kalve er netop sat på græs ved AU Foulum. Dyrene indgår i det nye GrOBEat projekt, der omhandler bæredygtig og velfærdsvenlig kalve- og oksekødsproduktion. Foto: Linda S. Sørensen.

En solbeskinnet mandag den sidste dag i maj står otte utålmodige malkekøer på en saftig grøn græsmark ved AU i Foulum. Køerne er netop flyttet fra stalden på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) og ud på marken. Her skal de fungere som ammetanter, dvs. reservemødre, for deres to adopterede kalve, som ankommer fra DKC-stalden inden for kort tid.

Nyt projekt med ko-kalv samvær og bæredygtighed i fokus

Køerne og kalvene indgår i et nyt projekt, hvor produktionsforsøget bliver gennemført på Danmarks Kvægforskningscenter ved AU Foulum. Projektet er et Organic RDD6-projekt ”GrOBEat”, som har til formål at udvikle en mere bæredygtig strategi for økologisk kalve- og oksekødsproduktion. GrOBEat vil udvikle et system, der baserer sig på afgræsning i sommerhalvåret og fodring med kløvergræsensilage i vinterhalvåret. Fra juni til september/oktober skal kalvene gå på græs sammen med deres ammetanter.

De otte køer skiftevis kalder, græsser og spejder ud over landskabet efter de kalve, som de er ammetanter for. Efter lidt tid ankommer traktoren med den store anhænger, hvori de i alt 16 kalve befinder sig. Vogntoget får en varm velkomst af køerne - de er ikke et sekund i tvivl om, hvad anhængeren gemmer på.

Køerne følger intenst med på sidelinjen, mens kalvene læsses af for at blive genforenet med deres reservemødre. Foto: Linda S. Sørensen

 

Efter et par timer i en hytte på marken genforenes kalvene med deres ammetanter til stor glæde for alle parter. Enkelte af de modigste kalve er dog i første omgang mere interesserede i de nye omgivelser. De løber springende rundt omkring i folden til lettere ærgrelse for deres reservemødre, som går higende bagefter, for at få dem til at die fra deres efterhånden spændte og lækkende yvere. 

 

Ammetanter og kalve i lykkelig genforening. Foto: Linda S. Sørensen Ikke alle kalve havde tid til et måltid – der var løbeleg på programmet først.
Foto: Linda S. Sørensen.

Køer og kalve skal på skift afgræsse tre folde, så der hele tiden er otte køer og 16 kalve i hver fold – dvs. der i alt er 24 køer og 48 kalve med i forsøget. Cirka tre uger før dyrene blev flyttet på græs, blev hver af køerne tilknyttet to kalve i stalden på DKC, så hvert ko-kalvepar har haft tid til at etablere en binding til hinanden. Kalvene er indkøbt fra private besætninger ved 14 dages alderen og har fået mælk fra sut inden ankomst. Køerne er udsætterkøer fra DKCs malkekvægsbesætning. Alle kalve er Holstein stude, dvs. tyrekalve, der er blevet kastreret to uger efter ankomst til DKC

Fokus på høj-kvalitet af kalve- og oksekødsprodukter

Det nye projekt sætter fokus på bæredygtigheden i den økologiske kalve- og oksekødsproduktion. Formålet er at udvikle produkter, der lever op til forbrugernes krav i forhold til dyrevelfærd, biodiversitet og klima, og som samtidig øger forbrugernes tilfredshed og velvære ved det produkt, de spiser. Projektet vil levere to højkvalitets kalve- og oksekødsprodukter på et græsbaseret system, hvor kalv og ko går sammen til kalvene er ½ år gamle:

A) Et kalvekødsprodukt med lavt fedtindhold fra kalve (8 mdr.) og
B) Et oksekødsprodukt med moderat fedtindhold fra ungdyr (14-16 mdr.), der har afgræsset intensivt.

Der søges ekstra finansiering til også at kunne lave et tredje produkt:

C) Et oksekødsprodukt med stort fedtindhold fra 25-27 mdr. stude, der har afgræsset semi-ekstensivt forud for slagtning.

Effekterne af den nye strategi vil blive kvantificeret i forhold til effektivitet, dyrevelfærd, biodiversitet, kødkvalitet, sensorisk profil og spisevaner, og den overordnede påvirkning af miljøet. Du kan læse mere om projektet via dette link: https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/sagen-er-velfaerdsboef/ eller se denne video om GrOBEat-projektet.

 

 

Fakta om projektet

Finansiering

Organic RDD 6 – puljen. Programmet løber i perioden 2021-2024. Det koordineres af ICROFS og er finansieret via Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP).

Samarbejde/projektpartnere

Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, Økologisk Landsforening, Center for Frilandsdyr

Mere information

Link til projektside: https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-6/grobeat/

Kontakt

Projektleder Margrethe Therkildsen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, E-mail: Margrethe.therkildsen@food.au.dk

Seniorforsker Mogens Vestergaard, Instiut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. E-mail: Mogens.Vestergaard@anis.au.dk