Aarhus Universitets segl

Køer med mild til moderat yverbetændelse ændrer liggeadfærd, når de sættes i sygeboks

Et mindre feltstudie ved Aarhus Universitet viser, at malkekøer med mild til moderat yverbetændelse rejser og lægger sig oftere, når de står i sygeboks med dybstrøelse, end når de opstaldes sammen med besætningens raske køer i løsdrift med sengebåse. Resultaterne er blandt de første til at fokusere på opstaldning af køer med yverbetændelse.

Køer i sygeboks med dybstrøelse fra et mindre feltstudie, hvor AU-forskere har sat fokus på velfærd og opstaldning af køer med yverbetændelse. Foto: K. Fogsgaard.
Køer i sygeboks med dybstrøelse fra et mindre feltstudie, hvor AU-forskere har sat fokus på velfærd og opstaldning af køer med yverbetændelse. Foto: K. Fogsgaard.

Yverbetændelse er et problem i mælkeproduktionen og påvirker både køernes velfærd, produktivitet og landmandens økonomi. I praksis bliver sygebokse normalt ikke brugt til køer med milde/moderate tilfælde af yverbetændelse. I et mindre feltstudie har AU-forskere nu taget fat på spørgsmålet om velfærd og opstaldning af køer med yverbetændelse, og sammenlignet liggeadfærd hos køer med mild/moderat yverbetændelse, som enten blev opstaldet i sygebokse med dybstrøelse eller blev i stalden med sengebåse blandt de raske køer.

"Vi ved ikke så meget om hvilke køer, der har gavn af sygebokse, men vi ved at malkekøer har et adfærdsmæssigt behov for at ligge ned, og gør det meget. Tidligere undersøgelser har vist, at malkekøer med yverbetændelse ligger mindre ned end raske køer – måske pga. ømhed i det betændte yver. Vi fandt det nærliggende at antage, at det blødere underlag i sygeboksen og mere plads ville påvirke koens liggeadfærd.  Man kan sige, at de her resultater giver et første fingerpeg om, hvorvidt adfærden hos køer med yverbetændelse afhænger af deres miljø – og det ser den ud til at gøre", fortæller seniorforsker og projektleder Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

"Det er aldrig let at arbejde videnskabeligt med syge dyr, og tit har vi ikke syge dyr nok i universitetsstalden til at gennemføre den her slags undersøgelser. Vi er derfor meget taknemmelige for at besætningsejerne var villige til at åbne deres døre og agere forsøgsstalde for os. I en ideel situation ville en rask kontrolgruppe (altså raske køer, der blev behandlet ligesom de syge i forsøget gjorde), have været værdifuld for forsøget, men det var ikke muligt under de praktiske forhold" forklarer Mette S. Herskin.

Malkekøer fra tre besætninger indgik i forsøget

Studiet inkluderede 47 malkekøer fra tre danske besætninger, som blev fulgt i 8 dage, hvoraf de første fem dage var forsøgsopstaldnings-perioden. Her blev køer med yverbetændelse placeret enten i sygeboks med dybstrøelse eller forblev i kostalden med de raske køer. Efter dag 5 var alle køer opstaldet i gruppen med de raske malkekøer. Data for køernes liggeadfærd blev indsamlet ved hjælp af aktivitetsloggere, som blev sat på køernes ene bagben.

Forskel i liggeadfærd

Forsøgets resultater viste, at der ikke var forskel på, hvor meget køerne med yverbetændelse lå ned afhængig af hvor de opholdt sig. "Men de køer, der var i sygeboks, rejste sig op og lagde sig ned oftere end køerne i holdet", fortæller Mette S. Herskin. "Der kan være flere forklaringer på de her resultater, for eksempel at køerne havde mere plads og blødere underlag og derfor ændrede stilling oftere, men også at de måske var påvirkede af at være blevet flyttet ind i sygeboksen. Vores hovedudbytte af undersøgelsen er derfor, at også adfærden hos køer med mild/moderat yverbetændelse kan påvirkes af opstaldningsforholdene, men at der skal flere undersøgelser til for at forstå, om de reelt har udbytte af opholdet i sygeboksen" slutter hun.  

 

Fakta om projektet

Finasiering

Miljø- og Fødevareministeriet, Videncenter for Dyrevelfærd (ViD)    

Samarbejdspartnere

Björn Forkman & Hans Houe, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet.    

Mere information

Link til den fulde videnskabelige artikel: https://academic.oup.com/tas/article/4/2/txaa038/5813884?searchresult=1

Link til projektside (BrugBoksen): https://pure.au.dk/portal/en/projects/brugboksen(d8bef661-fe0a-46a4-8399-cb795bd434cb).html

Kontakt

Seniorforsker Mette S. Herskin, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. E-mail: MetteS.Herskin@anis.au.dk