Aarhus Universitets segl

Kom til temamøde om malkekoens ernæring den 23. april på AU Foulum

Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet inviterer alle kvæginteresserede til temadag med fokus på malkekøernes ernæring. Mødet sætter fokus på fodringsstrategier, som både øger produktivitet og sundhed og reducerer påvirkning af miljøet fra kvægproduktionen.

Temamødet sætter fokus på forskernes resultater i arbejdet med at udvikle fodringsstrategier, som understøtter en effektiv og miljøbevidst kvægproduktion. En del af resultaterne, der præsenteres på temamødet, er baseret på forsøg ved Danmarks Kvægforskningscenter, DKC. Foto: Linda Søndergaard Sørensen

Et temamøde om malkekoens ernæring ved Institut for Husdyrvidenskab holdes ved AU -Foulum den 23. april 2015. På temamødet kan du høre om de seneste forskningsresultater fra projekter, hvor forskere har arbejdet målrettet på at udvikle fodringsstrategier, som understøtter en effektiv og miljøbevidst kvægproduktion.

Dagens program vil blive indledt med en velkomst og introduktion til dagen v. institutleder Klaus Lønne Ingvartsen hvorefter der tages hul på en bred vifte af spændende oplæg med den nyeste viden inden for ernæring af den højtydende malkeko.

Forskerne præsenterer resultater fra projekter omhandlende udvikling af nye produktions- og fodringsstrategier til malkekøer og kvier, som både optimerer udnyttelsen af foderets næringsstoffer til mælkeproduktion og vækst samtidigt med, at der tages hensyn til det enkelte dyrs sundhed og reproduktion. Resultaterne er bl.a. baseret på forsøg ved Danmarks Kvægforskningscenter (DKC).

Endvidere vil du blive præsenteret for den nyeste viden om produktionsrespons og det optimale foderniveau i det nye skandinaviske fodervurderingssystem NorFor samt resultater fra de seneste 10 års intense forskning i vitamin D-forsyning og fysiologi hos kvæg ved Institut for Husdyrvidenskab.

Mødet vil også byde på indlæg vedrørende perspektiverne for kvægbruget i de nye alternative fodermidler, der fremkommer som restproduktet fra bioenergiindustrien, muligheder for at øge proteinværdien af græsensilage samt anvendelse af foderadditiver, som forventes at have en positiv effekt på produktion, sundhed, næringsstofudnyttelse og klimabelastning.

Nogle af dagens emner er:

  • Mælkeproduktion, effektivitet og miljøpåvirkning i et historisk perspektiv
  • Miljøvenlige fodringsstrategier til kvier og køer
  • Nitrat i foderet reducerer køernes udskillelse af metan
  • Forlænget laktation
  • Mælkeproduktion ved øget foderniveau i NorFor
  • Vitamin D-fysiologi og -forsyning hos kvæg
  • Foderadditiver og alternative fodermidler til malkekøer
  • Muligheder for at øge proteinværdien i kløvergræsensilage

 

Du kan se hele programmet for dagen her.

Læs mere om temamødet her.

Kom og hør de mange spændende oplæg og resultater fra forskernes arbejde, og deltag i diskussionen og dialogen. Temamødet henvender sig til alle med interesse for malkekvæg.

Tilmelding til temamødet skal ske online på https://auws.au.dk/malkekoens_ernaering.

Sidste frist for tilmelding og betaling er den 16. april 2015. Deltagergebyret er på 700,00 kr. inkl. 25 procent moms og dækker kaffe, frokost og mødebilag.