Aarhus Universitets segl

Konfliktadfærd hos heste skal nu under lup

Når hesten slår med hovedet, pisker med halen eller åbner munden under ridning kan det være tegn på ubehag, smerte eller frustration. Nyt projekt på Aarhus Universitet skal bane vejen for, at de, der arbejder med rideheste, bliver bedre til at genkende konfliktadfærd og dermed forebygge skader hos hestene.

Nyt projekt har til formål at undersøge forekomsten af konfliktadfærd hos danske rideheste i forskellige discipliner. Foto: Colourbox.

Velfærd hos heste i ridesporten er kommet mere og mere i mediernes søgelys, bl.a. efter flere episoder med voldsom ridning. Endvidere har flere undersøgelser vist bekymrende høje forekomster af skader i hestens mundvige, hvilket kan skyldes rytterens indvirkning via biddet.

Derfor er der behov for at skærpe fokus på disse potentielle velfærdsproblemer blandt rideheste. Dette kan ske ved forskellige typer af ’overvågning’ – fx i form af observation af eventuel konfliktadfærd hos hestene under den daglige træning såvel som ved konkurrencer.

Sammenhængen mellem adfærd, stress og mundsår skal undersøges

Janne W. Christensen, som forsker i hestes adfærd ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet skal, i samarbejde med projektpartner og dyrlæge Mette Uldahl, gennemføre et nyt projekt, med det formål at undersøge forekomsten af konfliktadfærd hos danske rideheste i forskellige discipliner. Desuden vil forskerne se på sammenhængen mellem specifikke adfærdsmarkører, stressfysiologiske parametre og forekomsten af mundsår.

”Det er utroligt vigtigt, at vi bliver bedre til at genkende de adfærdsmæssige tegn på ubehag, smerte og frustration hos hestene. Dermed kan ryttere, trænere, dommere og andre officials bedre opdage konfliktadfærden i tide og lettere gribe ind og forebygge, før det bliver til varige skader”, fortæller Janne W. Christensen.

Det nye projekt består af tre dele:

 1. I den første del vil der blive analyseret data fra videooptagelser fra konkurrencer med fokus på:
  1. Forekomst af konfliktadfærd hos islandske konkurrenceheste
  2. Konfliktadfærd hos varmblods-konkurrenceheste hhv. med og uden mundsår
    
 2. Anden del er et eksperimentelt studie, hvor sammenhængen mellem konfliktadfærd, mundsår, tøjletræk og fysiologiske parametre (herunder spytkortisol og hjerterytme undersøges hos 25-30 rideheste.
   
 3. I den tredje del af projektet vil der (på baggrund af del 1 og 2 samt tilgængelig videnskabelig litteratur) blive udarbejdet uddannelsesmateriale med illustrationer og videoklip. Herefter vil grupper af ryttere, trænere og dommere gennemgå et kort kursus i genkendelse af konfliktadfærd, og pålideligheden i genkendelse af adfærden vil blive undersøgt.

Perspektiver i projektet

Ifølge Janne W. Christensen vil man gennem uddannelse i genkendelse af konfliktadfærd kunne reducere forekomsten af skader i hestens mund samt forbedre den generelle hestevelfærd:

”Det vil vi kunne opnå - dels fordi ryttere og trænere får mulighed for at tilpasse udstyr og træningsmetoder, når de bliver opmærksomme på adfærden, - og dels fordi integration af konfliktmarkører i bedømmelsen af heste i sport har stor indflydelse på, hvordan heste fremvises til konkurrence og hvilke typer af adfærd, der anses som normale og acceptable i sporten”.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype

Eksperimentel

Finansiering

Projektet løber i perioden 2023 – 2025 og er støttet af QATO-Fonden samt Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd, som er etableret og bliver drevet på grundlag af bevillinger fra Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond.

Samarbejdspartnere

Mette Uldahl, Vejle Hestepraksis.

Indsamler data vedr. mundsår og bidrager med veterinær ekspertise hvor det er relevant, inkl. i publikationer. Bidrager endvidere til udvikling af undervisningsmateriale og gennemførelse af Del 3.

Kontakt

Lektor Janne W. Christensen, ANIVET, Aarhus Universitet. E-mail: jwc@anivet.au.dk