Aarhus Universitets segl

Kursus for kvægrådgivere afholdt på AU-Foulum

I løbet af foråret har 15 kvægrådgivere deltaget i kurset ”Fra foder til mælk”, arrangeret af Institut for Husdyrvidenskab, AU. Kursisterne har fået et dybtgående kendskab til alt inden for foderets fordøjelse, næringsstofomsætning og produktion af mælk og der har været udtrykt stor tilfredshed med det faglige indhold samt afviklingen af kurset.

De 15 deltagere der har gennemført de tre moduler på kurset for kvægrådgivere "Fra foder til mælk", der er afholdt på AU-Foulum samt kursusleder Jakob Sehested (th. i billedet). Foto: Linda S. Sørensen
Kvægrådgiver Helle Dahl Schmidt, 'Vestjysk Landboforening og Kvægchef Thorkild Moos, LandboSyd anbefaler gerne kurset til andre. Foto: Linda S. Sørensen

Det intensive kursus for kvægrådgivere: ”Fra foder til mælk”, som netop er afsluttet på AU-Foulum, har haft det mål at give deltagerne redskaber til at vurdere effekten af forskellige tiltag i mælkeproduktionen hvad angår foderstrategier, fodermidler og næringsstoffer. Kurset, der har strakt sig over i alt fem kursusdage fordelt på tre moduler: to dage i marts, to dage i maj og én dag i juni, har taget udgangspunkt i fodermiddelanalysen og gennemgået den kvantitative fordøjelse og omsætning af foder til produkt. Også emner som effektivitet, miljø- og klimabelastning er blevet berørt.

Undervisningen har bestået af en vekslen mellem forelæsninger, laboratoriebesøg, regneøvelser på konkrete cases, hjemmeopgaver, selvstudium samt plenumpræsentation og ikke mindst diskussion af øvelser og opgaver. Kurset har været tilrettelagt ret intensivt og har krævet, at kursisterne har skullet forberede sig til hver af de tre moduler.

Undervejs har kursisterne arbejdet med områder som foderanalyser, foderkomponenter, fordøjelse og absorption; Energi og næringsstofomsætning og –fordeling; hormonel regulering; laktation, mælkesyntese og regulering og ikke mindst mælkeproduktion og respons på næringsstofforsyning.  

Vi har talt med et par af kursisterne, som har følgende oplevelse af kurset:

 

Helle Dahl Schmidt, Kvægrådgiver, Vestjysk Landboforening

”Det har været rigtigt spændende og udbytterigt, men også meget komprimeret. Det er et stort område at komme igennem på få dage. Men kurset har givet mig en god repetition af, hvad der helt basalt sker i koen. Det kan bruges efterfølgende til at få kædet teori og praksis sammen og inspirere til nytænkning. Der har været en logisk opbygning af emnerne undervejs, som giver god mening, så underviserne har gjort det rigtigt godt. Det er altid rart at lære mere og nyt – og også lærerigt at høre ting fra forskellige vinkler. Alt i alt et godt tilrettelagt kursus med dygtige indledere og generelt dygtige formidlere - det kan absolut anbefales til andre”.

 

Thorkild Moos, kvægchef, LandboSyd

”Et meget lærerigt kursus – det har været rigtigt godt, at få genopfrisket det faglige og få det sat i kontekst og har selvfølgelig også fået ny viden med. Det har også gjort, at der er dukket nye spørgsmål op, som man ikke helt var opmærksom på før – så kurset har været med til at sætte fokus på, hvad man skal grave dybere i. Det er vigtigt for os at få opbygget en stærk faglighed i vores rådgivning, så vi har haft to mand med på kursus, for at blive stærke på det fysiologiske – og det har dette kursus bestemt medvirket til. Jeg vil helt sikkert anbefale kurset til andre – men også råde dem at sætte ordentlig tid af, da det er et meget tidskrævende kursus – gruppearbejdet tager mindst ligeså meget tid som selve kurset – men det er også gennem gruppearbejdet, at de gode diskussioner opstår og hvor man får tingene på plads”.

En række forskere har bidraget med deres ekspertise til undervisningen, heriblandt kursus-/sektionsleder Jakob Sehested, Seniorforsker Martin Riis Weisbjerg, seniorforsker Peter Lund, seniorforsker Mogens Larsen, Martin Tang Sørensen, Ph.D.-studerende Marianne Johansen, Ph.D.-studerende Dana Olijhoek samt professor Mette Olaf Nielsen fra Københavns Universitet. Kurset har også omfattet to aftenindlæg, som har været afholdt af seniorforsker Troels Kristensen samt seniorforsker Chris Kjeldsen.

Vi håber at kunne gentage kurset på et senere tidspunkt, så er du interesseret er du meget velkommen til at kontakte Jakob Sehested for nærmere information.

 

Flere oplysninger

Jakob Sehested, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Jakob.Sehested@anis.au.dk