Aarhus Universitets segl

Landbrugsjournalister fra hele verden gæstede kvægforsøgsfaciliteterne på DKC ved AU Viborg – Forskningscenter Foulum

En stor busfuld internationale landbrugs- og fødevarejournalister rullede ind på gårdspladsen på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) ved AU Viborg – Forskningscenter Foulum tirsdag den 28. juni 2022 – i det flotteste solskin. Anledningen var den årlige verdenskongres IFAJ for landbrugs- og fødevarejournalister, som Danmark er vært for i år.

IFAJ kongresdeltagere ankommer til DKC ved AU Viborg - Forskningscenter Foulum. Foto: Linda S. Sørensen.

Danmark er i år vært for verdenskongressen for landbrugs- og fødevarejournalister IFAJ og i den forbindelse er der arrangeret ekskursioner for de mange deltagere. En af ekskursionerne lagde vejen for AU Viborg – Forskningscenter Foulum, hvor mere end 30 af deltagerne havde valgt at høre om kvæg på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC). Blandt de gæster fra IFAJ kongressen, som deltog i besøget ved DKC, var der nationaliteter fra ikke mindre end 17 lande, heriblandt Bangladesh, Nepal, Canada, Chile, Ghana, Italien, Nigeria, Burkina Faso, USA, Australien, UK, Irland, Holland, Tyskland, Sverige, Finland og Danmark.

Besøget startede med en velkomst af centerleder Jens Bech Andersen, hvorefter seniorforsker og rundviser Steen H. Møller guidede gæsterne rundt i de mange forskellige staldafsnit. Undervejs stod forskerne klar til at fortælle om de unikke forsøgsfaciliteter og den aktuelle forskning på stedet.

Professor Peter Lund stod for introduktionen til de forsøg og muligheder, som den store nye kostald samt den helt unikke intensivstald med enkeltboks-opstaldning til fistulerede køer rummer. I disse staldfaciliteter gennemføres blandt andet forskning som omhandler køernes fordøjelsesfysiologi, fodring og klima.

Professor Margit Bak Jensen og forsker Heather Neave stod for introduktionen til fleksstalden og den aktuelle adfærds- og velfærdsforskning, som udføres i dette staldafsnit. Det omfatter i øjeblikket et projekt, som undersøger ko-kalv samvær og hvordan det påvirker dyrene.

Og til slut fremviste professor Mette Olaf Nielsen den del af intensivstalden med respirationskamre til kvæg og fortalte om hvilken forskning, der gennemføres her – herunder fodringsforsøg med fodertilsætningsstoffer, som skal reducere kvægs metanudledning.

Der blev udvist stor interesse for centeret og forskningen og der var ivrig spørgelyst undervejs på den guidede rundvisning. "Vi er utroligt glade for muligheden for at vise vores forskningsfaciliteter frem for deltagerne ved IFAJ. Det er en unik mulighed for vise, at vi gennemfører forskning på et højt internationalt niveau og ad den vej bidrager til at løse væsentlige samfundsmæssige udfordringer inden for grøn omstilling og den primære fødevareproduktion – både nationalt og globalt”, fortæller centerleder Jens Bech Andersen.

Også andre lokaliteter fra AU Viborg - Forskningscenter Foulum fik besøg fra verdenskongressen IFAJ – blandt andet biogasanlægget, bioraffineringsanlægget samt Foulumgård.