Aarhus Universitets segl

Mælkekvaliteten forringes ikke ved forlænget laktation

På Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) er der gennemført et forsøg, som en del af REPROLAC projektet, der handler om forlænget laktation, hvor koen har færre kælvninger og en længere stabil malkeperiode. I forsøget er mælkekvaliteten ved denne produktionsstrategi nu blevet undersøgt. Resultaterne viser, at der hverken hvad angår mælkens sammensætning, ostningsegenskaber eller smag er grund til bekymring.

Forlænget laktation er en produktionsstrategi, hvor insemineringen udskydes med op til et halvt år, og udbyttet maksimeres ved at have en lang stabil malkeperiode. Koens sundhed forbedres ved at have et lavere antal kælvninger, da sundhedsmæssige problemer især er knyttet til kælvning og tidlig laktation. Desuden bliver mælkeydelsen pr fodringsdag højere, hvilket også reducerer produktionsomkostningerne.

Der er dog begrænset viden om, hvordan mælkekvaliteten påvirkes af forlænget laktation, og specielt om der kan være problemer med forhøjet celletal, ændret mineralbalance, samt øget proteinnedbrydning, som kan forringe mælkens ostningsevne sent i laktationen.

Som en del af REPROLAC projektet blev der på DKC gennemført et forsøg med 62 Dansk Holstein køer, med en reproduktionscyklus på 18 måneder i stedet for de normale 12 måneder. For 48 af køerne blev der indsamlet mælkeprøver fra midt laktation (uge 20 til 25), sen laktation (uge 40 til 45) samt forlænget laktation (uge 55-60).

Vores resultater viser, at der på grundlag af dette forsøg ikke er grund til betænkeligheder vedr. mælkekvalitet ved forlænget laktation hverken hvad angår mælkens sammensætning, ostningsegenskaber eller smag. Dertil kommer, at den danske mælkeproduktion er baseret på kælvninger året rundt, og dermed vil evt. mindre påvirkninger af mælkekvaliteten ved forlænget laktation ikke kunne slå igennem i mejerimælken.

Læs den fulde artikel i Ny Kvægforskning, marts 2015