Aarhus Universitets segl

Mastitis påvirker koen merer end hidtil antaget

Resultaterne af et nyt forsøg, som har undersøgt adfærden hos køer med mastitis, stiller spørgsmålstegn ved grundlaget for den gængse praksis under produktionsforhold, hvor malkekøer med mastitis betragtes som raske, når mælken igen er egnet til konsum. Køerne var påvirkede i væsentligt længere tid efter endt antibiotikabehandling end tidligere studier har vist.

På trods af en betydelig forskningsindsats rettet mod mastitis hos malkekøer har især ét emne hidtil været så godt som overset – studiet af ophelingsperioden efter sygdommen, såvel som muligheder for at afhjælpe koen i denne periode. Udover økonomiske konsekvenser for landmanden, på grund af reduktion i køernes mælkeproduktion, er tilfælde af klinisk mastitis forbundet med ubehag for koen og øget sandsynlighed for udsætning eller aflivning. Tidligere studier af adfærdsændringer i forbindelse med mastitis har typisk været udført på dyr med eksperi- mentelt induceret mastitis og køer opstaldet i bindestalde.

Formålet med nærværende forsøg var at beskrive adfærden hos køer, med naturligt opstået mastitis, opstaldet i holdet med de raske dyr. Køerne er påvirket i længere tid end tidligere antaget Forsøget er udført på Danmarks Kvægforskningscenter og bygger på data fra 30 køer med milde tilfælde af mastitis og 30 kontrolkøer. Alle dyrs adfærd er registreret i dagene op til og under antibiotikabehandling for mastitis samt i en uge herefter.

Resultaterne viser, at mål for liggetid, foderoptag og adfærd under malkning var påvirket hos de syge dyr. For størstedelen af de undersøgte adfærdsmål sås ingen stabilisering i løbet af den syv dage lange observationsperiode efter behandlingen med antibiotika. Dyrene var f.eks. mere urolige under malkning både i dagene op til behandlingen og i ugen efter, hvilket kan være tegn på ubehag eller smerte. Trods de milde mastitis-tilfælde var køerne påvirkede i væsentligt længere tid end tidligere studier har vist.

Tilsvarende viste resultaterne, vedrørende lokale kliniske symptomer, at disse aftog over observationsperioden, men stadig var synlige ved periodens ophør, hvilket ligeledes kan have haft betydning for køernes velfærd. Fremtidig forskning med fokus på opstaldning og dyrevelfærd Disse resultater stiller spørgsmålstegn ved grundlaget for den gængse praksis under produktionsforhold, hvor malkekøer med mastitis betragtes som raske når mælken - ca. fem dage efter ophør med antibiotikabehandling - igen er egnet til konsum.

Læs den fulde artikel i Ny Kvægforskning, marts 2015