Aarhus Universitets segl

Mere sol er lig med mere vitamin D3

Der er en klar lineær sammenhæng mellem, hvor længe man ligger i solen og hvor meget vitamin D3 kroppen danner – i hvert fald hvis man er en ko.

En daglig dosis på 1,5 time i solen skal der mindst til for at køer kan vedligeholde deres vitamin D3-niveau i blodet uden at de får tilført vitamin D3 gennem foderet. Foto: AU

Hvor lange tidsrum man opholder sig i solens UV-stråler, har en klar lineær effekt på, hvor meget vitamin D3 kroppen danner. Det resultat er forskere fra Aarhus Universitet kommet frem til, og går stik imod, hvad man hidtil har troet.

 

Indtil nu har argumentet været, at det ikke betød noget for dannelsen af vitamin D3 i huden, om man lå i solen i længere tid end 15 minutter, men nu viser det sig, at tidsfaktoren rent faktisk gør en forskel. Længerne opholdstid i solen giver mere vitamin D3 i kroppen. I hvert fald på danske breddegrader.

 

Når forskere hidtil har undersøgt solens effekt på dannelse af vitamin D3 i huden, har de undersøgt hudprøver i laboratoriet. Her har resultaterne vist, at efter en vis mængde belysning med UV-lys flader dannelsen af vitamin D3 ud og går i stå, uanset hvor meget eller hvor længe, huden efterfølgende udsættes for UV-stråling.

 

Resultater fra laboratorieundersøgelser kan dog ikke altid overføres direkte til levende dyr. Derfor undersøgte forskerne, om dannelsen af vitamin D3 hos malkekøer, der går ude på marken om sommeren i Danmark, er afhængig af, hvor længe køerne opholder sig med adgang til sollys.

 

Vitamin D3 kun fra solen

For køer og andre vegetarer er solen den eneste naturlige kilde til vitamin D3. Vitaminet bliver dannet i huden, når huden rammes af solens UV-stråler. Tidligere forsøg med delvis tildækning af køer på græs har vist, at køer kan danne vitamin D3 i huden overalt på kroppen – selv de steder, hvor huden er kulsort og dækket af pels. (Læs mere om dette forsøg i artiklen ”Køer med tøj på” her.) Og den totale mængde vitamin D3, der dannes, er afhængig af, hvor meget af huden, der er tildækket.

 

Det er fint for køer, der går udendørs om sommeren, men ikke alle køer går ude om sommeren og om vinteren er solen ikke kraftig nok til at danne vitamin D3 i huden selvom køerne går ude. Men, det er ikke alene køerne, der påvirkes; forbrugerne påvirkes også. Det vitamin D3, som køer danner i huden, når de er på marken, overføres til mælken vi køber. Er køerne i vitamin D3 underskud, så bliver mælken også fattig på vitamin D3.

 

Hvad gør man så? Er det nok at køerne opholder sig 15 minutter i solen om dagen for at sikre et højt niveau af vitamin D3 i koens krop og i mælken?

 

Mere sol = mere vitamin D3

Forskerne fra Aarhus Universitet delte en flok køer op i grupper, som gik ude på marken i forskellige tidsrum varierende fra 15 minutter til 5 timer. Alle køerne befandt sig på marken, når solen stod højest på himlen, uanset om de kun skulle være ude i 15 minutter eller tilbringe flere timer ude.

 

Resultaterne viste en klar lineær sammenhæng mellem den mængde tid, som køerne tilbragte i marken, og den mængde vitamin D3, som de havde i blodet. De køer, som havde fået sol i 1 time og 15 minutter eller mindre, kunne ikke opretholde deres oprindelige niveau af vitamin D3 i blodet. Køer, der var udendørs i 2,5 time eller mere, fik der imod højere og højere vitamin D3 niveauer i blodet, mens køer, der var ude i 1,5 time fastholdte deres niveau af vitaminD3 i blodet.

 

De køer, der indgik i forsøget, var sortbrogede køer. Forskerne undersøgte derfor også, om der var forskel i dannelsen af vitamin D3 mellem de køer, der havde mest sort farve sammenlignet med de køer, der var overvejende hvide. Der var dog ingen væsentlig forskel mellem køer med forskellige hud- og pelsfarver. 

 

Projektet blev støttet af midler fra Aarhus Universitet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Videncentret for Landbrug | Kvæg.

 

Yderligere oplysninger: Post doc Lone Hymøller, Institut for Husdyrvidenskab, e-mail: lone.hymoller@agrsci.dk, telefon: 8715 7891