Aarhus Universitets segl

Mindre metan med tang i foderet

Med støtte fra Innovationsfonden vil forskere fra bl.a. Aarhus Universitet udvikle et fodertilskud til køer, indeholdende tang, som kan hæmme dannelsen af metangas i køernes vom.

Nyt projekt ser på, om nordiske tangarter kan reducere malkekøes udledning af metan. Foto: Linda S. Sørensen.
Nyt projekt ser på, om nordiske tangarter kan reducere malkekøes udledning af metan. Foto: Linda S. Sørensen.

Køer udleder mellem 5-700 liter metan i døgnet via deres udåndingsluft. Dermed bidrager de til en stor andel af den udledning af drivhusgas, som kommer fra landbruget. I et nyt forskningsprojekt, Climate Feed, støttet af Innovationsfonden, skal forskere fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, være med til at udvikle et fodertilskud med tang. Tang har vist sig at kunne hæmme dannelsen af metangas i vommen hos køer.

Bioaktive stoffer kan hæmme udviklingen af metan

Brun-, grøn- og rødalger fra nordiske farvande indeholder forskellige bioaktive stoffer, bl.a. tanniner, antioxidanter og potentielt endnu ukendte stoffer, som kan stoppe udviklingen af metan i køernes vom. Målet i Climate Feed projektet er at udvikle et fodertilskud til kvæg med nordiske tangarter, som i afmålte mængder kan give en markant og dokumenteret reduktion af kvægets udvikling af metan.

I projektet skal der udvikles metoder til at dyrke og efterfølgende behandle tang til et færdigt forarbejdet fodertilskud i form af tørret pulver eller piller, som landmanden let kan tilsætte foderet. Produktet skal have et kendt og stabilt indhold af de bioaktive stoffer, som reducerer udledningen af drivhusgasser fra kvæget, uden at det går ud over mælkeydelse samt mælkens smag og kvalitet.

De bedst egnede tangarter udvælges og bearbejdes

Tangarterne, som skal anvendes i projektet, skal udvælges blandt de 400 tangarter, der findes i danske farvande. Projektdeltagerne har dog allerede fokus på enkelte lovende arter, bl.a. store brunalger, som allerede dyrkes både i Danmark og nær Færøerne.


Firmaet Dansk Tang vil sammen med Aarhus Universitet deltage i udvælgelsen af de bedste tangarter og dyrkningsmetoder. De udvalgte arter skal bearbejdes i Danmark af bl.a. Vilofoss og DLG. Herefter skal en testbesætning af malkekvæg have tilskuddet af tangpulver, samtidig med at Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og SEGES dokumenterer reduktionen i metan-udledning fra køerne. Desuden skal Aarhus Universitet bidrage med en vurdering af miljøeffekter og økonomi.

Hvordan udnytter vi de bioaktive stoffer i fodringen?

Den del af projektet, som Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet står for, handler om finde ud af hvilke fraktioner i makroalgerne der indeholder bioaktivitet over metanudledning, og dokumentere den kvantitative effekt på metanudledning i malkekøer. ”Vi ved allerede at makroalge-arter, der kan dyrkes på nordiske breddegrader, producerer bioaktive stoffer, der kan hæmme metandannelse i vommen. Nu skal vi have styr den bedste måde, hvorpå vi kan udnytte de bioaktive stoffer i fodringen uden at det går ud over køernes foderoptagelse og mælkens kvalitet”, fortæller Mette Olaf Nielsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Projektet ClimateFeed ledes af Teknologisk Institut og er støttet af Innovationsfonden. Ud over Teknologisk Institut deltager Aarhus Universitet, DLG, Vilofoss, University of Waikato i New Zealand, Ocean Rainforest, Dansk Tang, DryingMate, Naturmælk og SEGES. Københavns Universitet er subcontractor til den del af projektet, som Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet står for.

Projektet løber i perioden 2019 – 2022.

Flere oplysninger

Mette Olaf Nielsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
E-mail: mon@anis.au.dk