Aarhus Universitets segl

Nanobodies skal modvirke diarré hos smågrise

Et nyt, biologisk middel mod smågrisediarré baseret på et antistof fra lamaer kan blive et miljøvenligt alternativ til medicinsk zink i foderet. En bevilling på næsten 11 mio. kr. fra GUDP skal gøre produktet klar til markedsgodkendelse. Forskere fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet er med i projektet.

Foto: Colourbox

Hvordan kan nanobodies forebygge diarré hos grise?

Dét spørgsmål er biotekvirksomheden Bactolife ved at besvare i samarbejde med Novozymes, Danmarks Tekniske Universitet, SEGES (Landbrug & Fødevarer) og Aarhus Universitet. Det sker inden for rammerne af projektet Ablacto+.

Charlotte Lauridsen, der er professor ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet, fortæller:

- Mange grise får fravænningsdiarré, når de bliver taget fra deres mor og skal vænne sig til nye omgivelser og nyt foder. Indtil nu har behandlingen af diarre været antibiotika og høje doser zinkoxid. Et stort forbrug af antibiotika er dog forbundet med risiko for udvikling af antibiotikaresistens, mens medicinsk zink, der er et tungmetal, forbydes i EU i 2022. Zink ophobes nemlig i jorden, når det bliver tilført med gylle fra husdyrene. Derfor er det nødvendigt at finde frem til alternativer.

11 mio. kr. fra GUDP

Ablacto+ har netop modtaget en bevilling på 11 mio. kr. fra GUDP til at fortsætte arbejdet med at gøre Bactolife-produktet klar til at komme på markedet.

- Ablacto+ indeholder særlige proteiner, nanobodies, som kan binde og uskadeliggøre de E. coli-bakterier, der ofte giver diarré hos smågrisene. De er afledt fra antistoffer, der er fundet hos lamaer. Lamaer og andre dyr i kamelfamilien producerer nemlig antistoffer, hvor bindingsregionen har særlige egenskaber - de er mere stabile og mere kompakte end andre lignende proteiner. De interagerer ikke med andre stoffer eller processer i kroppen, og de fører ikke til resistens. Så det er oplagt at bruge dem til formålet, fortæller Sandra Wingaard Thrane, der er projektleder for Ablacto+ og medstifter af Bactolife.

Det er et belgisk universitet, der opdagede lamaernes særlige antistoffer, men nu er deres brede patent for brugen af denne type molekyler udløbet, og det har derfor været muligt for biotekvirksomheden Bactolife at benytte sig af denne type antistoffer i deres forskning.

Omfattende test på Aarhus Universitet

Bactolife-produktet er fortsat under udvikling, og der er ved hjælp af en bevilling fra Innovationsfonden i form af et Innobooster-projekt, gennemført indledende forsøg i laboratorier og forsøgsstalde på Aarhus Universitet i Foulum.

- Vi har undersøgt, om tildeling af nogle af de udviklede nanobodies har en effekt på infektionen med E. coli 0149 i grise. Der er opnået spændende resultater, der kalder på yderligere test med dosis og tildelingsperiode fortæller professor Charlotte Lauridsen fra Institut for Husdyrvidenskab.

På vegne af Aarhus Universitet vil Seniorforsker Nuria Canibe nu forestå den forskning og udvikling af produktet, der kan føre til et foderadditiv til grise med henblik på af forhindre udbrud af Coli-induceret fravænningsdiarre.

Det ultimative skridt er at teste produktet i produktionsbesætninger og at videreudvikle det, så det kan produceres til en konkurrencedygtig pris, samt at gøre det klar til markedet med de nødvendige godkendelser.

Fakta om projektet

FINANSIERING
Projektet finansieres af GUDP

PROJEKTPARTNERE
Bactolife ApS; DTU Bioengineering; AU-ANIS; Novozymes A/S; SEGES. Bactolife ApS har fostret ideen og oprettet firmaet, og forestår udviklingen af nanobodies. Novozymes indgår som essentiel samarbejdspartner i produktionen af nanobodies-produktet Forskere fra Aarhus Universitet skal bidrage med dosis-respons-forsøg med grise i E. coli-infektionsforsøg. Forskere fra DTU Bioengineering bidrager med laboratorieforsøg omkring nanobodies. SEGES vil deltage med storskala-tests omkring produktets effektivitet i forhold til at diarrehåndtering hos grise. 

INTERESSEKONFLIKTER
Ingen 

KONTAKT
 Sandra Wingaard Thrane - Projektleder for Ablacto+ og medstifter af Bactolife - swt@bactolife.com

Nuria Canibe - Seniorforsker og projektleder - Institut for Husdyrvidenskab - nuria.canibe@anis.au.dk