Aarhus Universitets segl

Ny fjerkrækoordinator i Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Anja Brinch Riber overtager rollen som fjerkrækoordinator i Institut for Husdyrvidenskab efter Sanna Steenfeldt

Seniorforsker Sanna Steenfeldt har valgt at stoppe som fjerkrækoordinator efter at have varetaget rollen siden 2010.
Seniorforsker Sanna Steenfeldt har valgt at stoppe som fjerkrækoordinator efter at have varetaget rollen siden 2010.
Seniorforsker Anja Brinch Riber er den nye fjerkrækoordinator i Institut for Husdyrvidenskab.
Seniorforsker Anja Brinch Riber er den nye fjerkrækoordinator i Institut for Husdyrvidenskab.

Seniorforsker Sanna Steenfeldt har efter eget ønske valgt at træde af som fjerkrækoordinator i Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Sanna Steenfeldt har varetaget koordinatorrollen på fjerkræområdet siden 2010 samtidig med sine mange års arbejde med fjerkræforskning. Her har hovedfokus været på ernæring og fysiologi, foderstoffers næringsværdi, fodringsstrategier og alternative fodermidler - herunder anvendelse af grovfoder i den økologiske ægproduktion. Forskningen har ofte været tværfaglig gennem samarbejde med FOOD og AGRO Økologi, samt i EU projekter. Hun synes nu, at tiden er inde til et ’vagtskifte’:

”Rollen som fjerkrækoordinator har været rigtigt spændende og udfordrende og det har været en stor glæde at samarbejde med fjerkrægruppen gennem alle årene. Jeg synes, vi har fået løst rigtigt mange opgaver og udfordringer undervejs. Samtidigt har rollen som dyreartskoordinator givet en bred indsigt i, hvad der er foregået inden for de øvrige husdyrområder, hvilket også har været en utroligt givende del af arbejdet. Det glæder mig meget at kunne overdrage rollen til Anja, da hun er meget dedikeret og vidende på mange felter. Hun har stor erfaring inden for fjerkræforskningen og myndighedsrådgivningen og jeg er sikker på, at hun vil løfte opgaven på bedste vis og sikre et fortsat godt samarbejde i fjerkrægruppen.

Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen har fulgt Sanna Steenfeldt gennem alle årene og udtrykker stor tilfredshed med Sannas arbejde som koordinator: ”Jeg vil gerne takke Sanna for hendes engagerede indsats gennem mange år med at sikre koordinering af fjerkræforskningen. Samtidigt glæder jeg mig over at Anja har sagt ja til opgaven. Jeg ser frem til at følge, hvordan hun vil videreudvikle samarbejdet på fjerkræområdet - ikke mindst i lyset af grøn omstilling”.

Den nye fjerkrækoordinator, seniorforsker Anja Brinch Riber, blev ansat som forsker i instituttet i 2007 og har være seniorforsker siden 2017. Anja har en årelang erfaring inden for fjerkræforskning, hvor hovedvægten har været på forebyggelse af uønsket adfærd hos fjerkræ, indhusningsforhold, miljøberigelse og ikke mindst velfærdsbedømmelse i forbindelse med overvågning samt udvikling af metoder hertil.

”Sanna har gjort et stort arbejde for fjerkræforskningen i instituttet gennem mange år bl.a. også i sit virke som fjerkrækoordinator. Gruppen af fjerkræforskere er lille, men bredt dækkende fagligt. Det betyder, at vi til dagligt ikke nødvendigvis har det store overlap, hvorfor det er vigtigt med information og koordinering for opnåelse af størst mulig synergi og udnyttelse af ressourcer. Blandt de medarbejdere, der beskæftiger sig med fjerkræ i instituttet, er der grundlæggende også en meget stor interesse for hinandens arbejde og et godt kollegialt sammenhold, så jeg glæder mig til at varetage rollen som fjerkrækoordinator”, siger Anja Brinch Riber.