Aarhus Universitets segl

Ny professor i ernæring og laktationsfysiologi ved AU

Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet har per 1. marts 2021 udnævnt Peter K. Theil til professor i ernæring og laktationsfysiologi. Med udnævnelsen styrker instituttet sin forskning inden for grises ernæring, laktationsfysiologi og produktivitet og markerer sig dermed blandt top-universiteterne i verden, når det gælder forskning i bæredygtig husdyrproduktion.

Peter K. Theil er per 1. marts 2021 udnævnt til professor i ernæring og laktationsfysiologi ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.
Peter K. Theil er per 1. marts 2021 udnævnt til professor i ernæring og laktationsfysiologi ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Med de stadigt stigende kuldstørrelser inden for den intensive svineproduktion, stiger behovet samtidigt for at få mere viden om, hvordan vi bedst opfylder de ernæringsmæssige behov hos søerne - herunder unge polte, der er i vækst, samt drægtige og diegivende søer. Det er vigtigt, at vi på én og samme tid kan sikre såvel dyrenes sundhed, velfærd og produktivitet, herunder pattegrisenes overlevelse, og samtidigt minimere klimabelastningen.

”Forskningsfeltet omkring husdyrenes ernæring er ét af instituttets absolutte kerneområder. Vi arbejder målrettet efter at udvikle koncepter, hvor høj effektivitet og produktion kan gå hånd i hånd med husdyrenes sundhed og velfærd samt en bæredygtig produktion. For at vi kan opnå det, er der brug for en dybere forståelse af søernes næringsstofomsætning og –udnyttelse. Med Peter K. Theils professorat får vi styrket dette forskningsfelt markant - både på cellulært, vævs- og organniveau, men også på produktiviteten i det hele dyr. Det bliver til gavn for både husdyrene, producenterne, miljøet og vores klima”, fortæller institutleder Klaus Lønne Ingvartsen.

Peter Kappel Theil har været ansat ved instituttet i 25 år og som seniorforsker siden 2005 og har haft sin primære forskningsinteresse inden for ernæring hos svin med særligt fokus på energi og protein. Han har stået i spidsen for en række forskningsprojekter, der har handlet om ernæring og fysiologiske behov hos søer gennem faringsforløb og overgangen til diegivning. I den sammenhæng har han undersøgt, hvordan søer fordøjer og optager næringsstoffer og hvad der har betydning for pattegrisenes overlevelse og vækst. I sin forskning har han bidraget med pionérarbejde inden for kvantificering af søers produktion af råmælk og mælk, og hvordan søerne optager og udnytter foderets komponenter i dyrets organer, ved hjælp af unikke modeller med multikateteriserede søer.

“Det gør mig både glad og stolt, at mit forskningsområde er blevet prioriteret med et professorat og jeg glæder mig meget til at yde mit bidrag til at øge vores viden om grisenes ernæringsfysiologi. Efter min mening, er forskning i ernæring kun nyttig, hvis vi også fokuserer på de kvantitative aspekter. Her er det vigtigt ikke blot at fokusere på det hele dyr, men også at forstå fysiologien helt inde i soen, da søer kompenserer for utilstrækkelig ernæring ved at mobilisere energi og næringsstoffer fra kroppen til at understøtte mælkeproduktionen”, siger Peter K. Theil.

Peter K. Theil er anerkendt for sin forskning og unikke viden inden for ernæring hos grise både i Danmark og internationalt. Han har blandt andet, siden 2012, været medlem af normudvalget, der fastsætter de danske normer for næringsstoffer til grise og søer, og verden over lader forskere sig inspirere af forskningen ved Aarhus Universitet. I 2018 blev han udnævnt som adjungeret professor ved Sichuan Agricultural University i Kina. Udnævnelsen var en kulmination af flere års samarbejde mellem Aarhus Universitet og Sichuan Agricultural University.

” Mit langsigtede mål er at finde miljøvenlige og bæredygtige fodringsstrategier til grise og søer, som er tilpasset det enkelte dyrs behov. Det vil øge effektiviteten og udnyttelsen af energi og næringsstoffer og samtidigt minimere miljø- og klimabelastningen fra husdyrproduktionen. Desuden stiger kravene fra forbrugernes side i forhold til at forbedre dyrenes velfærd og begrænse CO2-fingeraftrykket i landbrugsproduktionen, og det kræver, at vi hele tiden tager nye forskningsinititativer, hvilket er en udfordring og en opgave jeg glæder mig til at varetage”, slutter Peter K. Theil.

 

Om professor Peter Kappel Theil

Født 8. august 1969 på en gård i Terndrup i Himmerland, men er opvokset i Gug nær Aalborg.

Arbejdede på Foulum i 1990-1992, først som laborantelev, sidenhen som laborant.

Uddannet Cand Scient (biologi) i 1998 fra Aarhus Universitet.

Blev i 2002 Ph.D. fra KVL hvor han undersøgte energi- og protein omsætning hos drægtige og diegivende søer.

Ansat som forsker fra 2002 – 2005 ved Danmarks JordbrugsForskning, Foulum, ved afdeling for Husdyrernæring og Fysiologi.

Ansat fra 2005 – 2021 som seniorforsker samme sted.

Udnævnt til professor ved Aarhus Universitet, 1. marts 2021.

Bor i dag på en lille landejendom i Skalsådalen ved Løvelbro, er gift og har tre hjemmeboende børn.