Aarhus Universitets segl

Ny videnskabelig bog om hestevelfærd og træningsprincipper

AU-forsker har bidraget til udgivelsen af en international videnskabelig bog, som kobler videnskabelige forskningsresultater med praktisk hestetræning. En kortere dansk udgave af bogen forventes klar inden årets udgang.

Lektor Janne Winther Christensen fra Institut for Husdyrvidenskab, har i samarbejde med Dr. Uta König von Borstel, Göttingen Universitet, Tyskland bidraget til udgivelsen af en international, videnskabelig bog om hestevelfærd og træningsprincipper: "Equitation Science, 2. edition". Der er tale om en opdateret og opkvalificeret udgave af bogen ’Equitation Science’, som for første gang blev udgivet i 2010 med stor succes af to anerkendte forskere fra Australien inden for træning af heste.    

Bogen er en lærebog inden for det hastigt voksende område, ridevidenskab, som har til hovedformål at bygge bro mellem videnskabelige forskningsresultater og praktisk hestetræning. Den indeholder et opdateret review af forskning på området, forklaring af indlæringsteori med mange praktiske eksempler og et nyt kapitel om forskningsmetoder.

Bogen fokuserer på hestens velfærd og rytterens sikkerhed og henvender sig alle typer ryttere, hestetrænere, studerende og forskere med interesse i træning af heste. Desuden kan bogens indhold anvendes som baggrundsmateriale, når danske myndigheder eventuelt skal vurdere konsekvenser af forskellige træningsmetoder på sportshestes velfærd.

Med udgangspunkt i denne publikation er Janne W. Christensen i samarbejde med en dansk hestetræner ved at udarbejde en dansk ”hands-on” udgave henvendt til ryttere på alle niveauer og i alle aldre. Denne danske version bliver i en mere lettilgængelig form, som vil indeholde billeder og faktabokse med væsentlige uddrag fra bogen om hestens velfærd og rytterens sikkerhed. Den danske publikation forventes klar inden årets udgang.

 

Se bogen: Equitation Science, Second Edition.

Flere oplysninger

Lektor Janne W. Christensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
E-mail: jwc@anis.au.dk