Aarhus Universitets segl

Nyheder om kvægforskning

Den seneste udgave af Ny Kvægforskning fra DCA- Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og Danmarks Kvægforskningscenter er udkommet og indeholder korte resumeer af forskningsprojekter.

Foto: Jesper Rais

Lovende resultater med opkoncentrering af mælk

Opkoncentrering af mælk på gården kan gøre transport af mælk billigere og mere miljøvenligt, fordi der ikke skal transporteres så meget vand. Desuden kan vandet med fordel genanvendes på gården. På mejeriet bliver mælken alligevel opkoncentreret inden produktionen af nogle af mejeriprodukterne. Spørgsmålet er, om processen påvirker mælkens kvalitet. Ifølge denne seneste udgave af Ny Kvægforskning fra DCA og Danmarks Kvægforskningscenter tyder de foreløbige resultater fra projektet på, at opkoncentreringsprocessen ikke forringer mælkefedtets kvalitet eller mælkens proteolysegrad nævneværdigt.

 

Grøn saft som proteinkilde

Danmark importerer store mængder af sojaprodukter, der især bruges som proteinkilde i husdyrfoder. For at spare på denne import udvikler og afprøver forskerne alternative proteinkilder. I projektet ”Grøn protein”, som er omtalt i seneste udgave af Ny Kvægforskning, blev der udvundet protein fra fire forskellige planterart, nemlig hvidkløver, rødkløver, lucerne og rajgræs. Proteinet blev udvundet ved at presse afgrøden til en grøn saft og en pressekage. Proteinet fra saften er velegnet til enmavede dyr mens pressekagen muligvis kan anvendes til kvæg.

 

Den seneste udgave af Ny Kvægforskning indeholder også artikler om velfærd hos kalve, fodereffektivitet og forlænget laktation. Læs nyhedsbrevet her.