Aarhus Universitets segl

Nyt anlæg skal sikre miljøvenligt dyrefoder med naturgas

Et nyt fermenteringsanlæg, som netop er indviet ved DTU, skal udnytte naturgas til fremstilling af protein, som kan erstatte brugen af soja- og fiskemel i dyrefoder. Professor Hanne Damgaard fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet deltog i indvielsen samt den efterfølgende konference med et oplæg om ”skræddersyet” protein.

Det nye fermenteringsanlæg - en såkaldt "U-loop fermentor". Foto: Christian O. Carlsson.

Det er UniBio A/S, som står bag teknologien i det nye fermenteringsanlæg. Sammen med DTU Kemiteknik er målet at udvikle og optimere processen i produktionen af miljøvenligt protein på basis af naturgas. Et andet mål med fermenteringsanlægget er at udvikle en metode til produktion af forskellige aminosyreprofiler af ”Uniproteinet” i samarbejde med forskellige forskningsinstitutioner samt en dansk foderproducent. Innovationsfonden har investeret 15 mio. kr. i projektet.

Teknologien i anlægget fungerer ved, at man i fermenteringsprocessen får bakterier, som lever af metangas, til at vokse og danne protein. Efterfølgende bliver proteinet forarbejdet til et produkt, der kan erstatte hidtil anvendte proteinkilder i dyrefoder. I fremtiden forventes produktet også at blive brugt i almindelige fødevarer, blandt andet mælkeprodukter. Fremstillingsprocessen er bæredygtig og anvender ikke genmanipulation.

I forbindelse med indvielsen af fermenteringsanlægget, hvor Energi-, Forsknings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt var hovedtaler, blev der afholdt en konference med oplægsholdere fra flere forskellige lande heriblandt England, USA, Rusland og Nigeria. Fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet deltog professor Hanne Damgaard Poulsen med et oplæg omhandlende mulighederne for fremstilling af ”skræddersyet” protein. Hanne Damgaard Poulsen ser store muligheder og perspektiver for det nye protein – ikke bare nationalt men i høj grad også internationalt. 

Du kan læse mere om arrangementet og anlægget her.