Aarhus Universitets segl

Nyt center skal gavne familiedyrenes velfærd

Nyt Dansk Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr skal bidrage med forskningsbaseret viden til at løse de velfærdsproblemer, som rammer vores hunde, katte og heste. Med i centret er lektor Janne W. Christensen fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, som skal varetage den del af centrets arbejde, der omhandler heste.

Foto af lektor Janne W. Christensen fra Aarhus Universitet, som er en del af ekspertisen i det nye Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr.
Lektor Janne W. Christensen fra Aarhus Universitet er en del af ekspertisen i det nye Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr.

Ekstrem avl, fedme eller adfærdsproblemer. Velfærdsproblemer rammer også familiedyr, og det kan have store konsekvenser for dyrenes og deres ejere. Nu skal et nyt center forske i problemernes omfang, og hvordan de kan løses. Centret samler dansk ekspertise inden for forskning i velfærd hos hund, kat og hest.

Det nye center ledes af professor Peter Sandøe fra Københavns Universitet og placeres ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet. Det drives i samarbejde med to andre institutter ved Københavns Universitet samt Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.

Som eksempler på velfærdsproblemer, der rammer familiedyrene nævner Peter Sandøe ekstrem avl, fx af hunde med flade næser, som ikke kan trække vejret; fedme, som er et udbredt problem hos alle tre dyregrupper; og adfærdsproblemer, som i første omgang er problemer for ejerne, men ofte ender med at ramme dyrene i form af dårlige relationer til ejerne og i yderste konsekvens omplacering eller aflivning.

Centrets kerne består af syv professorer og lektorer, som med baggrund i en række relevante discipliner, herunder adfærdsforskning, familiedyrs medicin, epidemiologi, genetik og sociologi skal bidrage til at kaste lys over problemernes omfang og årsager og foreslå veje til at forbygge eller mindske dem.

Lektor Janne W. Christensen fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, som i en årrække har forsket i adfærd og stressbiologi hos heste, er en del af centrets kerne og vil stå for den del af arbejdet, som omfatter heste. Meget af det praktiske arbejde i centret vil ske ved hjælp fra dyrlæge-, husdyr- og biologistuderende i form af specialeprojekter, hvor centrets forskere indgår som vejledere.

Forskerne vurderer, at der i det omgivende samfund kan være stor interesse for centrets arbejde, og Peter Sandøe betoner, at en vigtig forpligtelse for centret vil være at fortælle om forskningsresultater til danske medier og fagblade og udbrede resultaterne via de sociale medier.

Dansk Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr har fået bevilget 1 million kr. i opstartsmidler fra skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond og åbner officielt 2. januar 2020.

 

Flere oplysninger  

Professor Peter Sandøe, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

E-mail: pes@sund.ku.dk,

Lektor Janne W. Christensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: jwc@anis.au.dk