Aarhus Universitets segl

Nyt H2020 projekt: Forbindelse mellem primærproduktionen og kvaliteten af grise- og kyllingekød

Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab deltager i et nyt stort H2020 projekt, som vil kæde ekstensiv husdyrproduktion sammen med produktion af kvalitetskød fra grise og fjerkræ.

Smågrise i stald. Foto: Jesper Rais, AU.
Aarhus Universitet i Foulum står for den del af projektet, der blandt andet skal undersøge betydningen af produktionsfaktorer for dyrevelfærd og kødkvalitet”. Foto: Jesper Rais, AU.

’MEATquality’ er et nyt projekt finansieret under EU kommissionens Horizon 2020 Forskning og Innovationsprogram under bevillingsaftale nr. 101000344.  Projektets første årlige møde fandt sted virtuelt den 19. -20. januar 2022. Mere end 60 mennesker var samlet for at forberede og koordinere de mange aktiviteter, der forventes gennemført i 2022 og de næste tre år.

De delegerede, som deltog i mødet, blev budt velkommen af projektkoordinator Hans Spoolder samt Valerio Abbadessa fra Generaldirektoratet AGRI under EU-kommissionen. Abbadessa lagde vægt på vigtigheden af forskning inden for kødets kvalitet, sikkerhed og autenticitet som en del af EU's ’jord til bord’ strategi.

Herpå fulgte en introduktion til de vigtigste forskningsområder og de fødevarer, projektet målretter sig mod. MEATquality vil arbejde med alle aspekter inden for produktion af grise- og fjerkrækød. Projektets ambition er at kunne give forbrugerne grise- og kyllingekød af højere kvalitet samt at fokusere på dyr med høj velfærd ved at kombinere forskning og praktiske løsninger i samarbejde med landmænd og partnere, som er en del af produktionskæden. Desuden er en reducering af produktionskædens miljømæssige påvirkning samt en forbedret økonomisk bæredygtighed en del af projektet.

Alle disse mål vil blive opnået ved hjælp af et multidisciplinært team bestående af 18 partnere og organisationer, som repræsenterer syv EU-lande.

Aarhus Universitets rolle i projektet

Professor Lene Juul Pedersen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet i Foulum står for den del af projektet, der handler om dyrevelfærd hos grise. Sammen med sine forskerkolleger inden for dyrevelfærd, skal hun i første omgang indsamle oplysninger i danske grise besætninger: ”Disse data skal vi bruge til at beskrive variationen på tværs af intensiv og ekstensiv griseproduktion i Danmark inden for dyrevelfærd, økonomi og miljøpåvirkning. Dernæst skal vi gennemføre eksperimentelle studier, der har til formål at undersøge betydningen af produktionsfaktorer for dyrevelfærd og kødkvalitet”.

Derudover er Teknologisk Institut i Danmark ansvarlig for indsamling og analyse af kødprøver og for sensoriske analyser af kødets kvalitet. Der indsamles kødprøver fra i alt fire lande (Polen, Italien, Spanien og Danmark), hvor hvert land undersøger tre forskellige produktionsfaktorer. ”I Danmark skal vi undersøge betydningen af plads, berigelse og adgang til grovfoder, som alle er kriterier i de danske dyrevelfærdsmærker for grisekød ”Bedre Dyrevelfærd” under Ministermærket for Dyrevelfærd og ”Det gode Staldliv” under Coop”, slutter Lene Juul Pedersen.

’MEATquality’ koordineres af Wageningen Research (Holland), og konsortiet består af syv akademiske partnere1, fem videnskabelige forskningscentre2, tre branchepartnere3, to organisationer, som repræsenterer den økologiske sektor4, og en organisation, som repræsenterer konventionel kødproduktion5.


1. Akademiske partnere: Wageningen University (Holland), Aarhus Universitet (Danmark), University of Salamanca (Spanien), University of Cordoba (Spanien), Poznań University of Life Sciences – PULS (Polen), Saarland University (Tyskland) og University of Rostock (Tyskland)

2. Europas videnskabelige forskningscentre: Wageningen Research (Holland), Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (Polen), Research Centre for Animal Production – CRPA (Italien), Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari – SSICA (Italien) og Dansk Teknologisk Institut – DTI (Danmark)

3. Branchepartnere: Marel (fjerkræ, fisk, kød og forarbejdningsudstyr), CARREFOUR Spanien (retail) og HUBBARD (fjerkræavl)

4. To repræsentanter for den økologiske sektor: Ecovalia (Spanien) og Naturland (Tyskland).

5. En repræsentant for konventionel kødproduktion: CLITRAVI, the Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype

ANIS bidrager med farm data og interviews samt eksperimentelle data

Finansiering

Projektet er finansieret under EU kommissionens Horizon 2020 Forskning og Innovationsprogram under bevillingsaftale nr. 101000344. 

Samarbejdspartnere

Konsortiet består af syv akademiske partnere, fem forskningscentre, tre industripartnere, to organisationer, der repræsenterer økologi-sektoren, samt en konventionel partner fra forarbejdningsleddet i kødkæden. Fra Aarhus Universitet deltager MAPP centeret og Institut for Husdyrvidenskab, samt Teknologisk Institut.

Læs mere

 Få mere information på projektets sociale medie kanaler, Facebook, Twitter og LinkedIn:

https://www.facebook.com/MEATquality-100780539183964 

https://twitter.com/mEATqualityEU 

https://www.linkedin.com/company/meatquality/ 

Kontakt

Professor Lene Juul Pedersen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
lene.juulpedersen@anis.au.dk


Project Coordinator: Hans Spoolder
hans.spoolder@wur.nl