Aarhus Universitets segl

Nyt projekt skal give ny viden om effektiv kontrol mod smitsom yverbetændelse

Mælkeafgiftsfonden har bevilliget 12,7 millioner kroner til et nyt forskningsprojekt, hvor forskere fra blandt andet Aarhus Universitet skal undersøge kilderne til smitsom yverbetændelse og udvikle nye tiltag til effektiv kontrol.

Forskere fra AU skal under søge kilderne til smitsom yverbetændelse. Foto: Arkiv

Yverbetændelse er et af de største sundhedsproblemer i malkekvægsbesætninger. Betændelsen er ofte forårsaget af smitsomme bakterier og er hovedårsag til et højt forbrug af antibiotika.

Et nyt forskningsprojekt finansieret af Mælkeafgiftsfonden skal give ny viden om, hvordan man effektivt kontrollerer smitsom yverbetændelse. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU Veterinærinstituttet samt Videncentret for Landbrug, Kvæg.

Den tværfaglige projektgruppe af forskere med forskellige discipliner fra tre universiteter og specialkonsulenter fra kvægbranchen sikrer en meget anvendelsesorienteret og praksisnær forskning.

”I kvægbesætninger er yverbetændelse et stort problem – og hvis vi kan få nedbragt forekomsten, mindskes brugen af antibiotika, og mælkeydelsen stiger. Derfor kan projektet potentielt få stor betydning,” siger seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, Søren Østergaard.

Forsøg i private besætninger

At der netop fokuseres på den smitsomme variant af yverbetændelse skyldes, at man allerede er kommet langt med generelt at nedbringe forekomsten af yverbetændelse. Forskerne har vurderet, at hvis der skal sættes yderligere ind, skal det være på de smitsomme varianter.

Helt konkret undersøger projektet bakteriernes forskellige egenskaber. Forskerne skal afdække væsentlige smittekilder i besætningerne, udvikle redskaber til diagnose og teste effektive metoder mod smittespredning mellem køer.

Forskningen gennemføres i malkekvægbesætninger, hvor køerne og bakterierne følges tæt under malkning og i køernes omgivelser. Endvidere udvikles et beslutningsstøtteværktøj til landmanden, hvorved det bliver muligt at vælge de bedste forebyggelses- og behandlingsstrategier.

”Som det første skal vi ud i en række private besætninger og undersøge, hvordan smitten breder sig. Hvad er smittevejen, og hvilke faktorer gør sig gældende?  Derefter skal vi afprøve forskellige ideer og tiltag til, hvordan smitten kan reduceres,” siger Søren Østergaard og forklarer, at seniorrådgiver Torben Werner Bennedsgaard fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet spiller en nøglerolle i disse besætningsaktiviteter.

Projektperioden løber fra 2015 til 2018 og har et budget på i alt 12,7 mio. kr.


Yderligere information

Søren Østergaard
Seniorforsker, Institut for Husdyrvidenskab - Epidemiologi og management
E-mail: soren.ostergaard@anis.au.dk
Direkte telefon: 87157961