Aarhus Universitets segl

Nyt værktøj til overvågning af bakterier og virus i fjerkræstalde

Meget tyder på, at overvågning og test af tilstedeværelsen af Campylobacter og Salmonella i fjerkræbesætninger bliver lettere i fremtiden. En ny luftbaseret prøveudtagningsmetode gør det nemmere og hurtigere end nuværende praksis at teste for bakterier og virus i fjerkræstalde.

Prøveindsamlingsprocedure i en fjerkræstald. Foto: AeroCollect A/S.

Campylobacter og Salmonella er signifikante zoonotiske patogener, som er årsag til hovedparten af fødevarebårne diarrésygdomme hos mennesker verden over. I Danmark er risikoen for Salmonella infektioner associeret med indtagelse af kød fra slagtefjerkræ og æg stærkt faldet grundet en national handleplan, som involverer løbende overvågning af Salmonella i kød- og ægproduktionen gennem hele produktionsperioden og ved slagtning. Til gengæld er forekomsten af Campylobacter stadig hyppig i dansk slagtekyllingeproduktion, hvor ca. 22% af fjerkræflokke bliver testet positive for Campylobacter ved slagtning.

I øjeblikket sker overvågning af Salmonella og Campylobacter hos producenten ved indsamling af strøelsesprøver opsamlet under rundgang i stalden ved hjælp af prøvetagningsmateriale trukket udenpå rent fodtøj (sokkeprøver). Dette gør det muligt at opdage disse patogene bakterier på baggrund af efterfølgende dyrkning i laboratoriet. Status for fjerkræflokken er således først kendt efter slagtning. Hurtig og pålidelig tests for zoonotiske patogener i staldene i løbet af produktionsperioden er dog afgørende i forhold til at gøre det muligt at iværksætte tiltag, der forbygger spredning af bakterier under slagteprocessen.

Nyt testværktøj afprøvet i praksis

Et nyt testværktøj AeroCollect® til overvågning og test af tilstedeværelsen af Campylobacter og Salmonella er derfor blevet afprøvet i to danske slagtefjerkræbesætninger. Undersøgelsen blev gennemført i et samarbejde mellem FORCE Technology og Aarhus Universitet. Med værktøjet AeroCollect® indsamles der luftprøver, hvori der hurtig kan identificeres både bakterier og virus i fjerkræstalde.

”I dette studie har vi sammenlignet AeroCollect® værktøjet med de traditionelle sokkeprøver, som anvendes til overvågning og detektion af Campylobacter og Salmonella”, fortæller lektor Ricarda M. Engberg fra Aarhus Universitet, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, der har deltaget i undersøgelsen, som var delt op i følgende to studier:

  • Studiet vedr. Campylobacter var baseret på parrede prøver indsamlet på ugentlig basis fra 12 rotationer på to slagtefjerkræ besætninger med kendt Campylobacter infektionshistorik.
     
  • Studiet vedr. Salmonella var baseret på et kontrolleret infektionsforsøg, hvor kyllinger blev inficeret oralt med Salmonella Typhimurium ved en alder på 15 dage.

De indsamlede luftprøver blev analyseret vha. traditionel PCR og RT-PCR metoder.

Hurtigt og pålideligt værktøj til flokbaseret diagnostik

Resultaterne fra de to studier viser, at AeroCollect® systemet er et hurtigt og pålideligt værktøj til flokbaseret diagnostik og screening for Campylobacter og Salmonella, som let kan tages i brug produktionsperioden.

I de flokke, som var naturligt inficerede med Campylobacter, sås det, at luftprøverne var positive på samme tid eller en anelse før end de tilsvarende sokkeprøver. I flokke, kunstigt inficeret med Salmonella, hvor alle kyllinger var inficeret oralt på samme tid, var sokkeprøverne en anelse tidligere positive end de tilsvarende luftprøver. ”Fremover vil det være gavnligt at undersøge, om dette også gør sig gældende i naturligt inficerede Salmonella-positive flokke”, siger Ricarda M. Engberg.

Luftprøverne indeholder nok prøvemateriale til adskillige tests og da indsamlingsproceduren for Campylobacter og Salmonella er den samme, kan en enkelt prøve således bruges til at undersøge flokkene for begge patogener.

Det nye værktøj har allerede vundet stor udbredelse. Teknologien er rutinemæssigt implementeret ved en række firmaer i fjerkræindustrien både i de nordiske lande (primært virus sygdomme) og på verdensplan (både virus sygdomme samt i høj grad Salmonella overvågning og andre bakterielle sygdomme).

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Finansiering

Force Technology

Samarbejdspartnere

Karsten Brandt Andersen M.Sc.Eng., Ph.D., Force Technology


 

Ekstern kommentering

Karsten Brandt Andersen, AeroCollect A/S (tidligere Force Technology).
 

Interessekonflikter

nej

Læs mere

K. B. Andersen R. M. Engberg and J. Skov 2022: A new tool for air sample-based surveillance of Campylobacter and Salmonella in poultry flocks.  J. Appl. Poult. Res. 31:100236 https://doi.org/10.1016/j.japr.2022.100236

Kontakt

Ricarda M. Engberg,
E-Mail: Ricarda.Engberg@anivet.au.dk


Karsten Brandt Andersen, AeroCollect A/S
E-mail: kan@aerocollect.dk