Aarhus Universitets segl

Økologiske slagtekyllinger har brug for tørre fødder

På trods af at økologiske slagtekyllinger har adgang til udeareal, har mere plads og bevæger sig mere end konventionelle slagtekyllinger, så har de ligesom deres konventionelle artsfæller problemer med, at deres trædepuder får svidninger. En ny DCA-rapport undersøger årsager til trædepudesvidninger og peger på mulige forebyggelsesmetoder.

Den væsentligste årsag til trædepudesvidninger blandt økologiske slagtekyllinger vurderes at være kombinationen af fugt og gødning i stalden. Foto: AU

Trædepudesvidninger er ætsninger på trædepuder hos fjerkræ, der lever under produktionsforhold, og en undersøgelse viser, at det faktisk forekommer oftere hos økologiske slagtekyllinger end deres konventionelle artsfæller.

Der findes ikke tidligere undersøgelser, som ser på årsager til trædepudesvidninger i økologisk slagteproduktion, men i en ny DCA-rapport belyses det hvilke årsager, der kan være til trædepudesvidningerne, og hvordan de muligvis kan forebygges.

Forskerne bag rapporten har interviewet producenter af økologiske slagtekyllinger og fjerkræeksperter, hvilket giver et billede af hvordan det ser ud i de økologiske kyllingestalde, og hvordan producenterne kan arbejde med forebyggelsen.

Rapporten er udarbejdet på foranledning af Miljø- og Fødevareministeriet som en del af Aarhus Universitets aftale med ministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening.  

Vigtig strøelse

Den væsentligste årsag til trædepudesvidninger blandt økologiske slagtekyllinger vurderes at være kombinationen af fugt og gødning i stalden. Hvis kyllingerne går på et fugtigt underlag og deres egne ammoniakholdige klatter klæber fast på deres trædepuder, kan det skabe svidninger.

-          Der er mange forskellige årsager til, at underlaget i staldene kan blive fugtigt. Det kan være svært at styre klimaet indendørs, fordi lugerne åbner og lukker, når kyllingerne går frit ind og ud. Ligeledes skal man være opmærksom på ventilationen og varmen på gulvene, siger Inger Anneberg, som er postdoc ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Hun og professor Jan Tind Sørensen er forfatterne bag rapporten.  

Det er altså essentielt at holde kyllingernes fødder tørre, og derfor er det vigtigt at strø den rette mængde og med de rette typer strøelse, som har en god sugeevne.

Producenterne i undersøgelsen bruger forskellige typer strøelse såsom halmpiller, knust halmstrøelse, træspåner og i nogle tilfælde spagnum i startstalde, hvor kyllingerne begynder deres liv, for at tilstræbe et tørt underlag.  

Fokus på forebyggelse

Endnu en årsag til trædepudesvidninger kan være, at kyllingerne går længere tid i stalden end de konventionelle, fordi de økologiske er ældre, når de bliver slagtet. Desuden kan foderets sammensætning have en indflydelse på afføringens konsistens, og endelig er en faktor, at kyllingerne ikke bevæger sig nok og dermed ikke kradser nok i underlaget, så klatter under fødderne fjernes.

Derfor peger både producenter og eksperter på at motivere kyllingerne til at bevæge sig mere, for eksempel ved at give dem noget interessant strøelse, som de får lyst til at rode i.

-          Vi oplevede i det hele taget i arbejdet med vores undersøgelser, at producenterne har stor fokus på og interesse for, hvordan man kan forebygge trædepudesvidningerne. Blandt andet efterspurgte de undersøgelser af hård hud under de økologiske kyllingers fødder, siger Inger Anneberg.

Læs mere i rapporten ”Årsager til trædepudesvidninger hos økologiske slagtekyllinger”, der netop er udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.


Yderligere oplysninger

 

Kontakt

Inger Anneberg, Postdoc

Institut for Husdyrvidenskab/AU

Email: inger.anneberg@anis.au.dk 

Tlf: 87 15 78 54