Aarhus Universitets segl

Oregano skal få køer til at bøvse mindre metan

Et nyt forskningsprojekt har som mål at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 procent. Det er ikke alene til gavn for miljøet, men vil også være en gevinst for planteavlere og mælkeproducenter.

Et nyt projekt skal undersøge, om tilsætningen af økologisk oregano til kvægfoder kan reducere produktionen af metan i koens vom. Foto: AU

Det kan lyde harmløst, men bøvser fra køer udgør et større klimaproblem. Når drøvtyggere fordøjer foder, dannes metan som en naturlig del af den mikrobielle omsætning i vommen – og da metan er 25 gange mere skadeligt end kuldioxid, er der behov for at finde metoder til at mindske udledningen fra kvæg.

Metanproduktionen kan reduceres ved f.eks. at tilsætte fedt eller nitrat til foderet samt ved at øge indholdet af stivelse og forbedre foderkvaliteten. Men for økologiske mælkeproducenter er disse virkemidler enten ikke til rådighed eller allerede i brug. Der er derfor behov for andre virkemidler.

I et nyt forskningsprojekt skal forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med Økologisk Landsforening og en række erhvervspartnere undersøge, om tilsætningen af økologisk oregano til kvægfoder kan reducere produktionen af metan i koens vom og dermed mindske udledningen af metangas.

- Oregano - især arten 'græsk oregano' (Origanum vulgare ssp hirtum) - er kendt for sit høje indhold af æteriske olier og sin antimikrobielle effekt, og planten er derfor et naturligt virkemiddel til reduktion af metanproduktionen i vommen, siger projektleder og seniorforsker ved Institut for Fødevarer, Kai Grevsen og fortsætter:

- Målet er, at vi kan vise, at man kan reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 procent ved at tilsætte oregano til foderet.

Oregano med højt udbytte og højt indhold af æteriske olier

Som led i projektet vil forskerne først teste effekten af fodring med oregano på vom- og tarmfistulerede malkekøer i specielle metankamre på AU Foulum. Her vil de også undersøge, hvordan køerne reagerer på forskellige mængder af oregano. Derefter bliver tildelingen af oregano afprøvet i praksis hos en række økologiske kvægbrugere, der er tilknyttet Naturmælk.

Som del af det fire-årige projekt vil forskerne også undersøge, hvordan man bedst dyrker økologisk oregano og forarbejder planten enten som hø eller ensilage.

- For at anvendelse af oregano skal være muligt i praksis er det helt essentielt at udvikle et oreganoprodukt, der både giver et højt udbytte og har et højt indhold af æteriske olier. Vi skal også udvikle et økologisk dyrkningskoncept og forædle nye sorter, der indeholder endnu flere olier, siger Kai Grevsen og tilføjer, at han og kollegerne bl.a. samarbejder med en økologisk urteproducent, der lægger marker og tørringsanlæg til en del af forsøget.

Klimamælk i køledisken

Selv om det primært er klimaet, der bliver den helt store vinder, er håbet, at projektet også vil gavne planteavlere og mælkeproducenter. Tidligere undersøgelser indikerer, at oregano kan give en forbedret fedtsyresammensætning i mælken, og projektdeltagerne vil derfor se nærmere på det aspekt og samtidig undersøge mælkens smag. Derudover er håbet, at det bliver muligt at lancere en række produkter, der kan sælges på at være særligt klimavenlige - målrettet miljøbevidste forbrugere.

- Vi ved, at markedet for mejeriprodukter er præget af en stigende villighed til at betale mere for mælk med særlige kvaliteter eller værdier, især økologisk, og vi håber, at vi med projektet kan få en god og nuanceret dialog med forbrugerne om klima og kvægproduktion, siger Kai Grevsen. 

- Det er desuden vigtigt at huske på, at projektet ikke kun har relevans for økologiske mælkeproducenter. Hvis resultaterne er positive, kan de implementeres i alle kvægbedrifter, konventionelle og økologiske, så potentialet er rigtigt stort.


Yderligere oplysninger

MET-ANO- projektet bliver finansieret med støtte fra GUDP samt Kvæg- og Mælkeafgiftsfondene og er et samarbejdsprojekt mellem Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, Økologisk Landsforening, Naturmælk, mælkeproducenterne Frode Lehmann, Günther Lorenzen, Laust Stenger, Urtefarm og Gartneriet Sunny.

Projektet ledes af seniorforsker Kai Grevsen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet i samarbejde med seniorforsker Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet og Else Torp Christensen, Økologisk Landsforening

Kontakt

Seniorforsker Peter Lund
Institut for Husdyrvidenskab
Telefon: 8715 8072
E-mail: peter.lund@anis.au.dk

Seniorforsker Kai Grevsen 
Institut for Fødevarer
Telefon: 8715 8342
E-mail: kai.grevsen@food.au.dk