Aarhus Universitets segl

Ph.d.-studerende fra hele Europa mødtes i Foulum

Takket være et stort europæisk forskningsnetværk formåede Institut for Husdyrvidenskab at tiltrække ph.d.-studerende fra 14 forskellige lande, da instituttet i august var vært for et to uger langt sommerkursus omhandlende grises mavetarmsundhed.

Evalueringerne viser, at det har betydet meget, at kursisterne har haft et intenst forløb – og de studerende tilkendegiver, at de har fået både et socialt og fagligt fællesskab ud af det.

Godt netværk er guld værd – også i forskningsverdenen. Derfor er det vigtigt, at unge forskere får mulighed for at møde udenlandske kolleger tidligt i karrieren og etablere gode kontakter på tværs af universiteter og landegrænser.

Den mulighed blev udnyttet til fulde, da 20 ph.d.-studerende i august besøgte Aarhus Universitet i Foulum for at deltage i ph.d.-kurset Gut Biology and Health. Institut for Husdyrvidenskab var vært og sørgede over et forløb på to uger for, at de studerende blev introduceret til forskellige mikrobiologiske og immunologiske aspekter af mavetarmsundhed og fik både teori og praktisk erfaring med hjem i bagagen.

Det var anden gang, at kurset blev afholdt. Første gang var i 2013, hvor der var 12 kursister, primært egne ph.d.-studerende fra instituttet, mens der i år var 30 ansøgere til 20 pladser. Den store deltagersøgning til årets kursus skyldes ifølge arrangørerne, at det blev afholdt som en kombination af et ph.d.-kursus under fakultetets forskerskole (GSTS) og en sommerskole i regi af det europæiske forskningsnetværk PiGutNet –(European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs).

PiGutNet er en såkaldt Cost Action, der støtter netværksopbyggelse ved f.eks. at betale omkostninger til udenlandsophold og rejser. Sektionsleder Charlotte Lauridsen ved Institut for Husdyrvidenskab har sammen med kolleger fra sektion for immunologi og mikrobiologi en central rolle i opbygningen af netværket, som blev igangsat i år og løber til og med 2018.

- Det har været altafgørende, at vi har været en del af dette netværk, idet det betød, at vi ud over egne ph.d. -studerende, havde kursister fra institutioner i 13 forskellige lande," siger seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab, Ole Højberg, der sammen med sine kolleger i sektion for immunologi og mikrobiologi stod som hovedarrangør.

Forskningen helt ind under huden

På programmet var dels 17 faglige indlæg, hvor gæsteforelæsere fra prominente universiteter i England, Italien og Frankrig bidrog sammen med forskere fra Københavns Universitet og en række af instituttets egne forskere. Dette var bl.a. muliggjort af en bevilling fra Villum Fonden (VELUX Visiting Professor Programme).

Desuden omfattede kurset en række praktiske øvelser i laboratoriet. I forlængelse af kurset har gruppen bag modtaget en stribe topkarakterer fra deltagerne, der tilkendegav, at de nød blandingen af teori og praksis.

- Vi har fokuseret på at give de studerende en mulighed at få forskningen helt ind under huden. De fik f.eks. til opgave at slagte en gris og udtage materiale, som de så skulle bruge til mikrobiologiske og immunologiske analyser. Der var en del, der ikke havde prøvet det før, og derfor syntes de fleste, at det var enormt spændende, forklarer Ole Højberg og tilføjer, at kursisterne ligeledes var meget begejstrede for en ekskursion til Laboratoriet for Svinesygdomme i Kjellerup.

Derudover fik de studerende mulighed for at præsentere deres individuelle forskningsprojekter og udveksle erfaringer. Evalueringerne viser, at det har betydet meget, at de har haft et intenst forløb – og de studerende tilkendegiver, at de har fået både et socialt og fagligt fællesskab ud af det.

- Man skal ikke negligere det netværk, der allerede skabes, når man er ph.d.-studerende, og at man allerede der skaber et forskningsinteressefællesskab. Det er noget, jeg tror, de vil sætte stor pris på fremover, siger Ole Højberg, der kun kan anbefale kolleger at udnytte de muligheder, der er for at arbejde på tværs af landegrænser – f.eks. i regi af en Cost Action.

- Det er god reklame for universitetet at kunne lave et kursus, der tiltrækker så mange internationale forskere. Ved at afholde et kursus som dette, får vi markeret os i forhold til den europæiske forskningsverden inden for området, og når de studerende kommer hjem og har haft et godt kursus, kan det godt smitte af på andre kolleger, der pludselig får øjnene op for os. Det kan på sigt medvirke til at etablere eksternt forskningssamarbejde. 

Arrangørerne bag forventer at gentage successen om to år.


Yderligere oplysninger

Seniorforsker Ole Højberg
Institut for Husdyrvidenskab
Tel.: +45 87157792
Email: ole.hojberg@anis.au.dk

Sektionsleder Charlotte Lauridsen
Institut for Husdyrvidenskab
Tel.: +45 87158019
Email: charlotte.lauridsen@anis.au.dk

Kurset var finansieret af Graduate School of Technical Sciences (GSTS), af COST Action FA1401: PiGutNet samt af en gæsteprofessorbevilling fra Villum Fonden (VELUX Visiting Professor Programme).