Aarhus Universitets segl

Plantecocktail reducerer diarré hos økologiske fravænningsgrise

Aarhus Universitet har dokumenteret, at foder, tilsat en cocktail af hvidløg kombineret med enten æblepresserest eller solbær, kan reducere fravænningsdiarré hos økologiske smågrise.

Tilsætning af antibakteriel plantecocktail til foder har reduceret diarré hos fravænningsgrise. Arkivfoto: Linda S. Sørensen.

Fravænningsdiarré hos smågrise er fortsat et væsentligt problem i både konventionel og økologisk produktion, hvilket resulterer i lidelser hos dyrene og betydelige økonomiske tab. Infektioner med sygdomsfremkaldende E. coli (fimbrietyperne F4 eller F18) er en af de almindeligste årsager til diarré hos smågrise. Traditionelt anvendes antibiotika eller medicinsk zinkoxid til bekæmpelse eller forebyggelse af fravænningsdiarré. Fra og med juni 2022 er det ikke længere tilladt at anvende medicinsk zinkoxid til smågrise i EU, og der er også et ønske om at reducere brugen af antibiotika. Der er derfor behov for at udvikle alternative metoder til at undgå diarré og andre infektioner hos fravænningsgrise. 

Antibakterielle planter i foderet

Aarhus Universitet har i projektet MAFFRA II undersøgt, om en cocktail af ​​antibakterielle planter - hvidløg kombineret med enten æblepresserest eller solbær – tilsat foderet kan bidrage til at reducere fravænningsdiarré hos økologiske grise ved at hæmme væksten af kolibakterier i mavetarmkanalen. Det er i et tidligere projekt vist, at løgarter som ramsløg og hvidløg har et højt indhold af det antibakterielle stof allicin, der virker hæmmende på kolibakterier både i laboratoriet og i dyrenes mavetarmkanal; når pulver af disse løgarter blandes med pulver af f.eks. æble eller solbær, sænkes pH, hvorved man opnår en endnu stærkere antibakteriel effekt.

Kontrolleret infektionsforsøg

For yderligere at dokumentere den positive effekt af kombinationerne hvidløg-æble eller hvidløg-solbær på smågrise har vi derfor gennemført et forsøg med økologiske fravænningsgrise. Det kontrollerede infektionsforsøg blev gennemført ved AU Viborg - Forskningscenter Foulum.

Her blev økologiske smågrise fravænnet efter syv uger og eksperimentelt inficeret med E. coli F18. Grisene fik foder tilsat tørret hvidløgspulver (3%) kombineret med æblepresserestpulver (3%) eller solbær (3%) i tre uger og blev sammenlignet med inficerede grise, der kun fik kontrolfoder, samt kontrolgrise, der ikke blev inficeret.

 Formuleringen som tørret pulver sikrer antibakteriel dækning i hele mave-tarmsystemet foruden at den er lagerstabil og nem at blande i foderet.

Meget lovende resultater

Sammenlignet med ikke-inficerede grise viste forsøget, at grisene, der blev inficeret med E. coli og fodret med kontrolfoder uden plantecocktails, havde vægttab, fik mere diarré og havde øget udskillelse af E. coli F18 i fæces, særlig tydeligt en uge efter infektionen. Til gengæld viste de inficerede smågrise, der fik foder med plantecocktails, ingen vægttab, havde fastere fæces og et reduceret indhold af E. coli i fæces. De positive resultater blev observeret med begge plantecocktails; hvidløg-æble og hvidløg-solbær. Forsøget bekræfter derfor, at tilsætning af de antibakterielle plantecocktails til smågrisefoder kan være en alternativ metode til forebyggelse af fravænningsdiarré forårsaget af E. coli F18. Forsøget er gennemført med økologiske grise og økologiske råvarer, men metoden vurderes også relevant til brug for konventionelle grise.

Dybere forståelse af plantepulvernes virkning

I et samarbejde mellem projektet MAFFRA II og EU-projektet MONOGUTHEALTH har vi i detaljer undersøgt ændringer i tarmens bakteriesamfund (mikrobiomet). Resultaterne viste, at grise inficeret med E. coli F18 havde lavere bakteriediversitet (færre bakteriearter) i tarmen end ikke-inficerede grise, men tilsætning af plantekombinationerne så ud til at modvirke denne ændring.  De antibakterielle plantepulvere påvirkede tarmmikrobiotaens sammensætning i forhold til ikke inficerede kontrol grise. Det er endnu uklart, om denne ændring i mikrobiomet har langvarige positive effekter på tarmsundheden hos de pattegrise, der får de antibakterielle plantekombinationer i foderet.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Finansiering

MAFFRA II er en del af Organic RDD 4-programmet, som koordineres af ICROFS og har fået tilskud fra GUDP.

Kevin Jerez-Bogota er ph.d. studerende ved AU FOOD i projektet MONOGUTHEALTH som har fået støtte fra EU Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie, GA No 955374.

Samarbejdspartnere

Artiklen er skrevet i et samarbejde mellem de to projekter (MAFFRA II samt MONOGUTHEALTH).
Projektpartnere DLG har leveret foder til forsøg med grise og Orskov Foods og Lotte’s Hvidløg og Vin har leveret planteråvarer til forsøgene.

Ekstern kommentering

Nej

Interessekonflikter

Nej

Læs mere

Link til videnskabelig artikel, DCA rapport eller andet relevant materiale.

Link til projektets hjemmeside:

https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-4/maffra-ii/

Tidligere omtaler af projektet:
Plantecocktail reducerer colibakterier hos smågrise.
 

Økologisk griseproducent tester hvidløg og æbler hos sine smågrise.

Kontakt

Projektleder Martin Jensen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet (vedr. plantedelen). E-mail: Martin.Jensen@food.au.dk

Seniorforsker Nuria Canibe, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet (vedr. husdyrdelen). E-mail: nuria.canibe@anis.au.dk