Aarhus Universitets segl

Proceduren til vurdering af minkenes velfærd kan forenkles

Vurdering af minkenes velfærd på den enkelte pelsdyrfarm kan formentlig forenkles ved blandt andet at reducere antallet af vurderingsbesøg fra tre til to. Minkavleren kan bruge resultaterne til at optimere dyrenes forhold og vise, om dyrene har det godt.

Minkens velfærd kan vurderes ved hjælp af en række fastlagte kriterier. Foto: Janne Hansen

Dyrevelfærd er et emne, der ofte dukker op i den offentlige debat, og som landmænd er interesseret i at optimere. En korrekt vurdering af, hvordan dyrene har det i forhold til deres behov er det bedste udgangspunkt for enhver diskussion og ethvert tiltag vedrørende dyrenes velfærd.

Den europæiske minkproduktion har sat evaluering af dyrenes velfærd i system. Det foregår ved hjælp af WelFur-Mink, som er en systematisk, uvildig og forskningsbaserede metode til vurdering af minkenes velfærd. WelFur er udviklet med udgangspunkt i det europæiske velfærdsvurderingssystem Welfare Quality®, som på mange måder ses som den gyldne standard for vurdering af dyrevelfærd i Europa. Vurderingerne i WelFur bygger på information hentet fra tre årlige besøg på minkfarmen. Hvert besøg tager typisk en hel dag.

Forskning ved Aarhus Universitet har vist, at det kan være muligt at forenkle velfærdsvurderingen på den enkelte farm ved at reducere antallet af årlige besøg fra tre til to. Denne vurdering bygger på en analyse af, hvordan de forskellige faser i minkens årlige produktionscyklus bidrager til det samlede billede af dyrenes velfærd.  

- Vurdering af velfærd på farmene tre gange om året er tidskrævende og dyr. Forenkling af procedurerne kan forbedre dette. Vi fandt, at det kan være muligt at reducere antallet af målinger, der foretages i de forskellige produktionsfaser, uden at gå på kompromis med kvaliteten af vurderingen, siger videnskabelige assistent Britt I. F. Henriksen fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Hun foretog undersøgelsen som led i sine nylige afsluttede ph.d.-studier.

- WelFur skal imidlertid bruges i hele Europa og vi er derfor nød til at vide, om resultaterne kan generaliseres til hele den europæiske minkproduktion, før en forenkling af WelFur-Mink proceduren kan gennemføres, tilføjer hun.

Minkfarmen har sæsonvariationer

Det er vigtigt, at evalueringsbesøgene foretages i de relevante faser af minkens produktionscyklus. Som det er nu, foregår WelFur-evalueringerne i minkproduktionens tre naturlige hovedfaser.

De tre faser er vinterperioden, hvor avlsdyrene gøres klar til parring, reproduktionsperioden, hvor dyrenes parres, og tæverne føder og opfostrer hvalpene, samt vækstperioden, hvor de fravænnede hvalpe vokser og til sidst skifter til vinterpels. 

- Der er forskellige udfordringer i forhold til velfærd, både inden for og mellem produktionens tre faser, pointerer Britt F. Henriksen.

Læs også: Temadag om mink i Foulum

I vinterperioden er der risiko for, at dyrene bliver for tynde som følge af, at de skal tabe sig efter vækstperioden i forberedelse til parringsperioden. I reproduktionsperioden er de største velfærdsrisici, at de diegivende tæver bliver meget tynde som følge af laktation, og at hvalpe kommer til skade som følge af indbyrdes slagsmål. I vækstperioden er der en risiko for dårlig velfærd i, at dyrene bider hinanden, især hvis de går i grupper i stedet for parvis.  

Besøg og antal parametre kan reduceres

Resultaterne af den nye undersøgelse peger på, at vurdering af velfærden i reproduktionsperioden og vækstperioden giver information nok til at beregne den overordnede årlige velfærd, og at vurdering i vinterperioden kan udelades. Dog er det ikke tilstrækkeligt med kun et besøg om året til at give et repræsentativt billede af dyrevelfærden på farmen.

Resultaterne tyder også på, at antallet af velfærdsparametre i de forskellige perioder kan reduceres. I det nuværende system måles der på 12 parametre ved hvert af de tre årlige besøg. De 12 parametre grupperes under de fire principper god fodring, god indhusning, god sundhed og hensigtsmæssig adfærd.

I undersøgelsen var det især vurdering af kriterierne ”fravær af længerevarende sult”, ”komfort ved hvile” og ”temperaturmæssig komfort” i reproduktionsperioden, der viste en stærk sammenhæng til den overordnede årlige velfærdsevaluering. Ligeledes var der sammenhæng mellem vurderingen af ”fravær af sygdom” og ”gode menneske-dyr-relationer/positive følelser” i vækstperioden og den overordnede vurdering for hele året.

- Med udgangspunkt i disse resultater kunne man eventuelt reducere vurdering af nogle af parametrene til en enkelt periode og antallet af besøg fra tre til to, siger Britt F. Henriksen.   

Læs artiklen ”Classification of animal welfare on mink farms differs between three annual production periods” i det videnskabelige tidsskrift Animal Welfare.

Du kan møde Britt F. Henriksen og hendes kolleger, når der er Temadag om mink på Aarhus Universitet i Foulum tirsdag 15. september. Læs mere her.


Andre resultater

Betydning af besøgsdato

I sit ph.d. studie har Britt Henriksen også arbejdet med, hvordan en vurdering af minkens velfærd i dieperioden, med WelFur-Mink, kan være afhængig af, hvilket tidspunkt i perioden man laver en vurdering. Hun fandt, at der er en risiko for ændring i score-værdi fra først til sidst i perioden, og at dette er noget, der bør tages højde for i en eventuel klassificering af farme.

Læs artiklen  ”The reliability of welfare assessment according to the WelFur-protocol in the nursing period of mink (Neovison vison) is challenged by increasing welfare problems prior to weaning” i det videnskabelige tidsskrift Animal Welfare.

Staldskoler i minkproduktion

Ph.d.-studiet omhandlede også, hvordan staldskoler kan være et redskab for minkavlere for at forbedre management på farmen til fordel for dyrenes velfærd. Staldskoler er diskussionsgrupper mellem avlere, hvor de systematisk skal arbejde mod et fælles mål ved at give hinanden farm-specifik rådgivning. Resultaterne viste, at avlerne generelt er positive overfor den strukturerede måde at arbejde på i staldskolerne, men at minkproduktionens ensartede produktionsform giver nogle særlige udfordringer i forhold til, hvordan der kan arbejdes med de forskellige temaer for at sikre avlernes ejerskab over processen.

Læs artiklen ”Farmers’ perception of stable schools as a tool to improve management for the benefit of mink welfare” i det videnskabelige tidsskrift Livestock Science.

Yderligere oplysninger

Videnskabelig assistent Britt F. Henriksen
Institut for Husdyrvidenskab
E-mail: britt.henriksen@anis.au.dk
Telefon: 8715 1223