Aarhus Universitets segl

Professor fra Aarhus Universitet kommenterer på kritikken af EU's nye udspil om transport af dyr

EU Kommissionen har fremsat et nyt udspil til regler for transport af produktionsdyr. I den anledning var professor på Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab ved Aarhus Universitet, Mette S. Herskin i TV2 News for at bidrage til debatten med udgangspunkt i den relevante forskning på området.

Illustration: TV2 News

Som led i sit arbejde for det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) har Mette S. Herskin bidraget til videnskabelige anbefalinger til Kommissionen vedrørende dyrs velfærd under transport, og hun har i en årrække været involveret i en stor del af dansk forskning på dette område.

”Det er vigtigt at understrege, at anbefalingerne alene tager hensyn til dyrevelfærd, mens lovgivning typisk også tager andre hensyn, til for eksempel økonomi og arbejdspladser” siger professor Mette S. Herskin.

”Overordnet set er det min vurdering, at Kommissionen har lyttet til flere parter: Erhvervsliv, dyrevelfærdsorganisationer, og samtidig også taget hensyn til, hvad der er muligt at gennemføre i praksis” siger hun.

Væsentlige punkter i Kommissionens udspil

  • Dyr som transporteres direkte til slagtning må ikke transporteres i mere end ni timer.
  • Transport af dyr til andet formål end slagtning (såsom grise på ca. 30 kg, der transporteres til videre fedning.) må ikke transporteres i mere end 21 timer i træk.
    Efter 10 timers kørsel skal der afholdes hvilepause på én time.
  • I perioder med høje temperaturer begrænses muligheden for at køre i dagtimerne og den maksimale køretid reduceres
  • Pladskrav til dyrene under transport øges, så de stemmer overens med EFSA’s anbefalinger.   

Ønske om maksimal transporttid

Når man taler om dyretransport, har en række dyreværnsorganisationer, herunder Dyrenes Beskyttelse fremført et ønske om, at transporttid for alle dyr begrænses til 8 timer.

”De fleste undersøgelser viser dog, at det ikke er varigheden alene, der er den væsentligste faktor for dyrevelfærd under transport. Det er også dyrenes tilstand inden transporten, samt forholdene under selve transporten, herunder temperaturen, der definerer, hvordan dyrevelfærd påvirkes af transport” siger professor Mette S. Herskin.

Pause efter ni timers transport

For flere af de ofte transporterede arter indeholder Kommissionens udspil en indlagt pause efter ti timers transport. Det positive ved den pause har Foreningen for Danske Svineproducenter udfordret.

”For de fleste relevante dyregrupper, og også for smågrise (grise på ca. 30 kg), som Danmark eksporterer et stort antal af, findes der stort set ikke forskning, som har undersøgt, hvad pauser under transport betyder for dyrenes velfærd. Det er derfor ikke muligt at konkludere noget om dette ud fra et forskningsmæssigt synspunkt” siger Mette S. Herskin og fortsætter:

”Nyere dansk forskning fra Aarhus Universitet viser dog, at smågrise under transport ligger ned ca. 75% af tiden når lastbilen kører, hvilket kan tyde på, at Danske Svineproducenter kan have en pointe”.

De eksisterende EU-regler for dyr under transport er 20 år gamle. Kommissionen har offentliggjort en side med ofte stillede spørgsmål og svar om det nye udspil. Den finder du her.

Kontakt

Jesper Emborg, kommunikationschef, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

+45 61 22 02 91,