Aarhus Universitets segl

Propylenglykol til fede nykælvere nedsætter risikoen for ketose

Resultater fra en ph.d-afhandling ved Institut for Husdyrvidenskab tyder på, at tildeling af propylenglykol primært påvirker glukose-stofskiftet og dermed nedsætter risikoen for ketose hos fede nykælvere.

Køer mobiliserer fra deres fedtdepoter efter kælvning for at have energi nok til mælkeproduktionen. Mobiliseringen kan nogle gange udvikle sig til et usundt højt niveau, som kan medføre metaboliske sygdomme som fedtlever og ketose. Køer, der er fede ved kælvning, er i højere risiko for at udvikle fedtlever og ketose - dels fordi de har mere fedt at mobilisere fra og dels fordi fede køer ofte æder mindre efter
kælvning sammenlignet med køer i normalt huld.

Derfor blev muligheden for at reducere omfanget af fedtmobilisering med tildeling af propylenglykol undersøgt i en nylig afsluttet ph.d-afhandling, ved Institut for Husdyrvidenskab ved AU Foulum. Resultaterne tyder på, at tildeling af propylenglykol påvirker fedtmobiliseringen i begrænset omfang, men primært påvirker glukosestofskiftet og dermed reducerer risikoen for ketose hos fede nykælvere.

Læs mere i Ny Kvægforskning, juni 2015

Se PP-præsentation fra Temadagen om malkekoens ernæring.

Flere og mere detaljerede resultater fra forsøget kan ses i DCA rapport nr. 60 fra april 2015.