Aarhus Universitets segl

Rapport samler den seneste viden om mink

Indlæg fra en temadag om minkforskning, som blev holdt på AU Foulum, er samlet i en rapport udgivet af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

En ny rapport fra DCA samler den seneste viden om pelsdyr. Foto: Janne Hansen

Over 170 mennesker med interesse for pelsdyr deltog i den årlige temadag om minkforskning, som blev holdt på AU Foulum 15. september 2015. Nu kan alle få adgang til indholdet af præsentationerne på mødet i en rapport, der er udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 

Rapporten vidner om et temamøde, der dækkede en bred vifte af emner fra minkens fodring, pasning og avl til dyrenes velfærd og sundhed. Både drægtighed, diegivning, vækst og pelssætning blev taget under behandling i dagens 12 indlæg, hvoraf forskere fra Aarhus Universitet stod for 10.

- Programmet er drevet af nysgerrighed om at forstå minkene bedre, så produktionen både kan imødekomme omverdenens stigende krav til dyrenes velfærd og påvirkning af miljøet samt avlernes ønske om en god og effektiv produktion, hvor omverdenens krav er opfyldt og kan dokumenteres, siger seniorforsker Steen Henrik Møller fra Institut for Husdyrvidenskab.

Rapporten ”Temadag om aktuel minkforskning”, DCA rapport nr. 66, september 2015 kan hentes her.

Kopenhagen Fur var også til stede på dagen - med kamera:


Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Steen Henrik Møller
Institut for Husdyrvidenskab
E-mail: steenh.moller@anis.au.dk
Telefon: 8715 7926