Aarhus Universitets segl

Rene fødder forebygger sygdom

En automatisk klovvasker, som er udviklet i tæt parløb mellem en privat virksomhed og forskere på Aarhus Universitet, er patenteret og sat i produktion. Nu oprustes indsatsen med henblik på eksport til udlandet.

Ved at holde køernes fødder rene, kan forekomsten af digital dermatitis reduceres markant. Foto: Aqua-Cleaner

Begrebet ”fra forskning til faktura” bliver fulgt til dørs af forskere fra Aarhus Universitet og deres erhvervspartnere. Et af de seneste eksempler på det er udvikling og produktion af en automatisk klovvasker til køer.

 

Udviklingen er sket i et tæt samarbejde mellem forskere på Aarhus Universitet og produktionsvirksomheden Aqua-Cleaner med input fra faglige organisationer. Klovvaskeren har været til salg i Danmark i et par år, og nu opruster virksomheden produktionen af  maskinen med henblik på eksport til andre lande i Europa.

 

Ud over at forskningsresultater fra AU har dannet grobund for produktion af et nyt, patenteret produkt, får landmænd og deres køer også noget ud af det. Køerne får en stærkt forbedret sundhed med øget produktion og velfærd. Landmanden får mindre arbejde og færre udgifter. 

 

Tre sekunder er nok

Princippet bag klovvaskeren er ganske enkelt at holde den alvorlige og smertefulde bakteriesygdom digital dermatitis i ave ved at holde køernes fødder rene. Det sker på en enkel og bæredygtig måde uden ekstra arbejde for landmanden, uden brug af andre kemikalier end almindelig sæbe, uden brug af antibiotika og uden at der opstår flaskehalse i forbindelse med køernes færden i stalden.

 

Køerne går gennem klovvaskeren, når de kommer fra malkning. I klovvaskeren er der fire dyser, som sprøjter rent vand – eventuelt tilsat sæbe - på køernes fødder. En sensor holder øje med, hvor koen befinder sig, så dyserne kan ramme korrekt i de cirka tre sekunder, det tager koen at gå igennem klovvaskeren.

 

Se klovvaskeren i aktion på Aqua-Cleaners hjemmeside her.

 

Betaler hurtigt sig selv

Digital dermatitis er et almindeligt problem i kvægbesætninger.

 

- Cirka 25 procent af danske malkekøer har digital dermatitis. Vores forsøg har vist, at forekomsten af digital dermatitis er 48 procent større, når klovene ikke vaskes, siger seniorforsker Peter T. Thomsen fra Aarhus Universitet.

 

Færre tilfælde af digital dermatitis gavner dyrevelfærden, og betyder samtidig store besparelser for landmanden, da hver laktation, hvor koen er ramt af digital dermatitis, skønnes at koste landmanden cirka 1.500 kr. 

 

- I en gennemsnitlig kvægbesætning vil klovvaskeren have tjent sig selv ind i løbet af halvandet til tre år, siger Tom Pedersen fra Aqua-Cleaner.

 

Projektet var støttet af midler fra Innovationsloven under Fødevareministeriet og er foregået i samarbejde med Aqua-Cleaner, Dansk Kvæg, DeLaval og Kvægbrugets Forsøgscenter.

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Peter T. Thomsen, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 7834, e-mail: petert.thomsen@agrsci.dk