Aarhus Universitets segl

Resultater fra produktionsforsøg med krydsningskalve ved Danmarks Kvægforskningscenter

Hidtil har krydsningskalve-forsøgene ved DKC omfattet krydsningskalve af begge køn slagtet ved enten 8 eller 12 måneder. Nu er der også slagtet krydsningskvier ved 15,9 måneders alderen for at fastlægge tilvækst og foderudnyttelse. Resultaterne viser, at kvier på 15,9 måneder opnår samme vægt som ungtyre på 12 måneder.

Resultaterne viser, at kvier på 15,9 måneder opnår samme vægt som ungtyre på 12 måneder. Foto: Linda S. Sørensen

Der sker en fortsat stigning i brugen af sæd fra kødkvægstyre i malkekvægholdet. I 2015 anvendtes over 120.000 sæddoser. Der er altså omkring 50.000 krydsningskalve til rådighed for kødproduktion. Indtil nu har der været en begrænset anvendelse af fx y-vik sæd, så derfor er der både krydsningstyre og krydsningskvier, der skal fedes op. Af de 120.000 sæddoser er de 15.000 anvendt til Jerseykøer. Det betyder, at der er ca. 3.000 Jerseykrydsningskvier, der skal opfedes. Når Jersey krydsningskvier nævnes her, er det fordi disse passer mindre godt til de nuværende afregningskoncepter, og fordi deres vækstevne er væsentligt mindre end fx Holstein krydsningskviers.

Indtil nu har vores forsøg omfattet krydsningskalve af begge køn slagtet ved enten 8 måneder (kalvekød) eller 12 måneder, men i år har vi gjort et indledende forsøg med at slagte krydsningskvier ved 15,9 måneders alderen. Kvier opnår en højere afregningspris, når de slagtes før 16 måneder. Formålet var at fastlægge tilvækst og foderudnyttelse i perioden 12 til 15,9 måneder samt se på slagtekroppens form og fedme.

Produktion af 12 måneders krydsningskalve

Der er over to årgange produceret ca. 100 stk 12 måneders slagtekalve på Danmarks Kvæg-forskningscenter (DKC). Som kontrolgruppe indgik Holstein (DH) tyre og som kødkvæg (KØD) har der været anvendt Blåkvæg og Limousine tyre. Følgende 4 krydsningskombinationer har indgået: DH x KØD tyre, DH x KØD kvier, JER x KØD tyre og JER x KØD kvier. Kalvene er indkøbt ved 3 ugers alderen. Alle 5 kategorier er fodret ens fra indsættelse til 12 måneder. Der er lavet individuel foderregistrering fra 4 til 12 måneder, og på kvierne også fra 12 til 15,9 måneder.

DH x KØD tyre har vokset mest og JER x KØD kvier mindst, mens DH x KØD kvier og JER x KØD tyre har vokset på niveau med DH tyre. Foderudnyttelsen er ca. 15 % dårligere for kvierne end for tyrene, og især fra 8 til 12 måneder forringes kviernes foderudnyttelse markant. Krydsningstyrene har bedre foderudnyttelse end DH tyre, og måles det som nettofoderudnyttelsen, dvs. foder i forhold til slagtekrop, er den væsentligt forbedret. Krydsningstyre og -kvier har i alle tilfælde en bedre EUROP form klassificering og dermed en højere kg pris for slagtekroppen.

Vores forsøg og de nuværende afregningspriser viser, at man kan regne med ca. 2.500 kr højere afregning for en DH x KØD tyr og ca. 1.200 kr højere afregning for en JER x KØD tyr sammenlignet med en renracet DH tyr, når alle er slagtet ved 12 måneder. Det skyldes såvel den større slagtekrop som den bedre EUROP form, og at 7 ud af 10 DHx KØD tyre og de 4 ud af 10 JER x KØD tyre opnåede kødkvægstillæg på 1,50 kr per kg (dvs. EUROP form over 7,5), hvilket ingen renracede DH tyre kan opnå. 

Produktion af 15,9 måneders krydsningskvier

I 2015-16 er krydsningskvierne opfodret intensivt indtil 12 måneder og har så skiftet til en mindre energirig ration i de sidste 4 måneder før slagtning ved 15,9 måneder. Med denne fodring ville vi sikre, at kvierne ikke blev for fede til slagtning (EUROP fedme maksimum=4) og samtidig undersøge, hvordan deres tilvækst og foderudnyttelse blev i de sidste 4 måneder. Planen var desuden, at krydsningskvierne ved 15,9 måneder skulle veje det samme som de tilsvarende krydsningstyre ved 12 måneder. Kvierne voksede ca. 800 g/dag - JER x KØD kvier ca. 50 g/dag mindre end DH x KØD kvier over den 4 måneders periode.

15,9 måneders kvier eller 12 måneders tyre?

Ved slagtning var deres levende vægt ret tæt på de tilsvarende tyres. Dvs. ca. 575 kg for DH x KØD og ca. 515 kg for JER x KØD kvierne. Hvis vi ser på tværs af de to morracer og kun sammenligner tyre ved 12 måneder med kvier ved 15,9 måneder, så var kviernes slagteprocent ca. 2-3 %-enheder lavere, EUROP formen 0,8 lavere, EUROP fedme godt 1 højere (3,8 mod 2,7) og kg-prisen ca. 70 øre lavere. Det gav alt i alt en afregningspris der var ca. 600 kr lavere for de 15,9 måneders kvier sammenlignet med de 12 måneders tyre.

15,9 måneders kvier eller 12 måneders kvier?

Skal kvierne så leveres ved 15,9 eller 12 måneders alderen? I praksis vil svaret afhænge af flere forhold i besætningen og afregningsprisen mm. Når vi sammenlignede kvierne ved 15,9 måneder med kvierne ved 12 måneder, fandt vi, at slagtekroppen var øget med ca. 30 kg for DH x KØD og ca. 45 kg for JER x KØD kvierne, og at den samlede afregning var steget med knap 1.200 kr for DH x KØD og med 1.450 kr for en JER x KØD kvie. Marginalt betragtet skal man altså se på, om der er økonomi i at få 10-12 kr/dag til foder, opstaldning og pasning mm.

Flere oplysninger

Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Mogens.vestergaard@anis.au.dk