Aarhus Universitets segl

Sådan sikrer du kalvene tilstrækkeligt med E-vitamin

Ny forskning fra Aarhus Universitet har vist, at kalve ofte er i underskud med E-vitamin i forbindelse med fravænning. Derfor er forskerne fremkommet med nye anbefalinger til, hvordan kalvene sikres nok E-vitamin i perioden omkring og lige efter fravænning.

Ved at berige kraftfoderet med naturligt E-vitamin er det muligt at vedligeholde et tilstrækkeligt højt plasma Vitamin E-niveau hos kalvene efter fravænning, viser forsøg fra AU Viborg - Forskningscenter Foulum. Foto: Linda S. Sørensen.

En udfordring i arbejdet med kalve er, at de ofte kommer i underskud af E-vitamin i forbindelse med fravænning. Årsagerne hertil kan være, at deres foderoptagelse falder ved fravænning samt at tidspunktet omkring fravænning er forbundet med forskellige fysiologiske stressorer så som foderskift fra mælk til fast foder samt flytning af kalve mellem grupper. Disse stressorer kan øge vitamin E-behovet under og efter fravænning. ”Hvis kalve får for lidt E-vitamin kan det blandt andet føre til nedsat immunforsvar. Og det er uheldigt, idet kalvene ofte er udsat for større smittepres og stress i perioden lige efter fravænning”, fortæller professor Søren Krogh Jensen, der forsker i husdyrs ernæring og sundhed ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Nuværende E-vitaminkilder og -mængder er utilstrækkelige

Søren Krogh Jensen og hans forskerkolleger står bag nye undersøgelser fra Aarhus Universitet, som har vist, at kalve ofte har et lavere plasma vitamin E niveau efter fravænning end det anbefalede niveau (som er 3 µg/ml - et niveau, som er relateret til et godt immunrespons). ”Dermed er de E-vitaminkilder og niveauer, brugt i almindelige kalvestartere, ikke gode nok og/eller høje nok.”, forklarer Søren Krogh Jensen. De opnåede resultater har givet anledning til nye anbefalinger til typen og mængden af E-vitamin i kalvestartere, der kan sikre, at kalve får nok af det.

Den rette type og mængde af E-vitamin undersøgt
 

Undersøgelserne fra Aarhus Universitet har omfattet to forsøg, gennemført i kvægforsøgsfaciliteterne ved Institut for Husdyrvidenskab, med henholdsvis 32 og 40 Holstein kalve (ligeligt fordelt mellem tyre- og kviekalve). Forsøgene er blevet udført med det formål at finde den mest effektive kilde samt den rette mængde af vitamin E, som kan tilsættes en kalvestarter.

Nye anbefalinger til mængden af E-vitamin i kalvestartere
 

Ifølge resultaterne var det muligt at vedligeholde et tilstrækkeligt højt plasma Vitamin E-niveau hos kalvene ved at berige kraftfoderet med naturligt E-vitamin (RRR-α- tocopherol (ALC) eller RRR-α- tocopheryl acetate (ACT)). ”Og her viste ALC sig som den mest effektive E-vitamin kilde at tilsætte kalvestartere. Desuden viste vores forsøg, at en tilsætning på 200 mg/kg af ALC i starter concentrate (kraftfoder til kalve), var den nødvendige mængde for at kunne vedligeholde plasma-vitaminniveauet på det anbefalede hos kalve af malkekvægracen efter fravænning”, slutter Søren Krogh Jensen.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype

Dosis-respons forsøg med kalve

Finansiering

GUDP, Kvægafgiftsfonden

Samarbejdspartnere

Vilofoss, Lvk Dyrlægerne, Slagtekalve rådgivning ApS

Interessekonflikter

Ingen

Læs mere

 Link til den fulde videnskabelige artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175173112200043X?via%3Dihub

Kontakt

Professor Søren Krogh Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, E-mail: skj@anis.au.dk

Seniorforsker Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, E-mail: mogens.vestergaard@anis.au.dk

Postdoc Saman Lashkari, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, E-mail: saman.l@anis.au.dk