Aarhus Universitets segl

Separat tildeling af SoyPass og majsgluten 60% giver højere AAT værdi

Nyt forsøg tyder på, at AAT værdien af fodermidler med højt indhold bypass protein er højere ved separat tildeling i sammenligning med opblanding i fuldfoder.

Soypass og majsgluten 60%. Foto: Mogens Larsen
Blodprøver udtaget i blod, der løber fra mave- tarmkanalen. Foto: Mogens Larsen
Forsøget tyder på, at højkvalitets proteinfodermidler udnyttes bedst ved separat tildeling fx i en malkerobot. Foto: Linda S. Sørensen

Projektet har baggrund i de varierende effekter på mælkeydelsen af AAT boost til nykælvere set i praksis. AAT boost bliver oftest tildelt i form af et pelleteret kraftfoder med vombeskyttet sojaskrå (SoyPass) og majsgluten 60% som de vigtigste fodermidler til at give AAT. Projektets formål var at belyse, hvordan proteinrige fodermidler, med lav nedbrydningsgrad i vommen, bør tildeles for at opnå den ønskede AAT værdi.

Forsøget

Projektet undersøger mængden af aminosyrer absorberet til blodet, og dermed potentielt til rådighed for mælkeproduktion, ved tildeling af kraftfoder med SoyPass og majsgluten 60% - enten i fuldfoder (TMR) eller separat ved malkning (SEP). Den separate tildeling blev enten foretaget i pelleteret form (PEL) eller som rene råvarer (MÜS). For at sikre ædelysten til især ren majsgluten 60% blev SoyPass og majsgluten 60% opblandet med valset byg og roemelasse til en müsli. Ved separat tildeling blev der, ved hver malkning (2 x dag), tildelt 3,1 kg TS af kraftfoderblandingerne indeholdende SoyPass og majsgluten 60%.

Mængden af absorberede aminosyrer blev bestemt med den såkaldte multikateterko-model hvor der er indopereret katetre i blodårerne, der løber hhv. til og fra mavetarmkanalen. Således kan ændringen i koncentrationen af aminosyrer og andre næringsstoffer i blodet bestemmes før og efter mavetarmkanalen.

Separat tildeling giver mest AAT

Separat tildeling af kraftfoder (SEP) med SoyPass og majsgluten 60% gav den største absorption af essentielle aminosyrer til blodet (Figur 1, markeret med *) i sammenligning med opblanding i fuldfoder (TMR). Absorptionen af essentielle aminosyrer var tilsyneladende ikke påvirket af, om SoyPass og majsgluten 60% blev tildelt i pelleteret (PEL) eller i råvareform (MÜS). Forsøget tyder derfor på, at disse højkvalitets proteinfodermidler udnyttes bedst, hvis man har mulighed for at tildele dem separat f.eks. i en AMS, malkestald eller kraftfoderautomat. Den større absorption af essentielle aminosyrer var tydeligt afspejlet i en højere koncentration i blodet, der forsyner kroppen næringsstoffer (Figur2).

 

 Figur 1. Separat tildeling af kraftfoder (SEP) med SoyPass og majsgluten 60% gav den største absorption af essentielle aminosyrer til blodet (markeret med *) i sammenligning med opblanding i fuldfoder (TMR). Absorptionen af essentielle aminosyrer var tilsyneladende ikke påvirket af, om SoyPass og majsgluten 60% blev tildelt i pelleteret (PEL) eller i råvareform (MÜS).Figur 2. Separat tildeling af kraftfoder (SEP) med SoyPass og majsgluten 60% gav den højeste koncentration af essentielle aminosyrer i arterielt blod (markeret med *) i sammenligning med opblanding i fuldfoder (TMR). Arterielt blod forsyner kroppen med næringsstoffer.

 Har tildelingsmåden betydning for fremtidig foderplanlægning?

Den højere absorption af essentielle aminosyrer, ved separat tildeling af SoyPass og majsgluten 60%  (Figur 1 og 2), svarer til en ca. 15 % større absorption i tyndtarmen af proteinet fra de to proteinfodermidler. Dermed sætter forsøget spørgsmålstegn ved, om vi i foderplanlægningen kan regne med at vomnedbrydningsgraden af protein er upåvirket af tildelingsmåden. Dette forsøg kan dog ikke sige noget om, hvorvidt de standardtal, for vomnedbrydningsgraden der bruges i NorFor, er mest gældende for situationer med fuldfoder eller separat tildeling.

Artiklen har været bragt i Ny Kvægforskning, september 2016 

Flere oplysninger
Mogens Larsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
E-mail: Mogens.Larsen@anis.au.dk