Aarhus Universitets segl

Skuldersår påvirker søers adfærd

Skuldersår hos diegivende søer påvirker søernes adfærd i form af kortere liggetid, større rastløshed og færre diegivninger. Det viser en undersøgelse udført i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Videncenter for Svineproduktion.

Søer med skuldersår har færre diegivninger og mindre kontakt til deres grise sammenlignet med raske søer uden skuldersår. Foto: Jesper Rais, AU.
Det tyder på, at søer med skuldersår prøver at afbøde eventuelle smerter eller ubehag gennem hyppige positurskift og kortere liggetid. Foto: Henrik E. Jensen, KU

Skuldersår er tryksår i skulderregionen på diegivende søer i produktionssystemer.  Selvom der har været en del fokus på skuldersår de seneste år er der stadig meget begrænset viden om, hvordan skuldersår påvirker søerne og deres adfærd.

 

Baseret på studier af søer i et døgn cirka to uger efter faring slår en ny undersøgelse nu fast, at søer med skuldersår bruger mindre tid på at ligge ned, er mere rastløse og har færre diegivninger og mindre kontakt til deres grise sammenlignet med raske søer uden skuldersår. Søer med skuldersår gnubbede også skulderregionen op ad inventaret mere end de raske søer.

 

Tegn på smerter og ubehag
På trods af, at søer to uger efter faring er motiverede for at give die og passe deres pattegrise, så viste undersøgelsen, at dyrenes yngelplejeadfærd var påvirket af sårene. Samlet kan resultaterne forklares med, at søerne har gener af skuldersåret og prøver at afbøde eventuelle smerter eller ubehag gennem hyppige positurskift og kortere liggetid. Afklaring af sårenes velfærdsmæssige betydning for såvel søer som smågrise kræver dog yderligere forskning på området.

 

Den videnskabelige artikel ”Does the presence of shoulder ulcers affect the behaviour of sows?” kan rekvireres ved henvendelse til seniorforsker Mette S. Herskin eller hentes her.

 

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Mette S. Herskin, Institut for Husdyrvidenskab, e-mail: mettes.herskin@anis.au.dk, telefon: 8715 7945, mobil: 5050 2969