Aarhus Universitets segl

Sorte soldaterfluer skal medvirke til grøn omstilling

Virksomheder og forskere fra Aarhus Universitet vil nu arbejde sammen om at optimere proteinproduktion på basis af insekter. Det sker i regi af GUDP-projektet EntoFeed, hvor ernæringsbehovet hos larver af den sorte soldaterflue undersøges for derigennem at kunne øge larveproduktionen med reduceret miljøbelastning.

Foto: Linda S. Sørensen

Interessen for insektproduktion som en del af den grønne omstilling til et bæredygtigt landbrug har været kraftigt stigende de seneste år. Nogle insekter er i stand til at udnytte biomasserester og dermed opgradere værdien af sidestrømme, der ellers kunne ende i forbrændingen, som biogas eller som gødning. Dette skyldes bl.a., at insekter har en høj foderudnyttelse, dvs. foderet bliver effektivt udnyttet til kropsmasse med lav udskillelse af uudnyttede næringsstoffer. Den nuværende produktion er hovedsageligt rettet mod foder til fisk, høns og grise og skal erstatte mindre miljøvenlige proteinkilder såsom industrifisk og soyaskrå.

Sorte soldaterfluer har vist sig at være særdeles produktive på en lang række substrater dannet af restprodukter, og interessen for sorte soldaterfluer til insektbaseret protein er derfor steget eksplosivt. Her i Danmark er de første firmaer skudt op indenfor de seneste år med stort forventet vækstpotentiale over de kommende år. Da soldaterfluer og andre insekter er nye blandt produktionsdyr har man dog endnu ikke optimeret produktionen som hos traditionelle landbrugsdyr, der har været i produktion over generationer. Dog kan mange teknikker og fremgangsmåder brugt til optimering af traditionel husdyrproduktion tilpasses insektproduktion.

Nyt GUDP projekt skal identificere den bedste sammensætning af næringsstoffer

I et nyt forskningsprojekt støttet af GUDP skal forskere ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet på Foulum nu arbejde på at optimere diæten til sorte soldaterfluer, så produktionen maximeres med minimalt foderforbrug. Ved at sammensætte næringsstofferne i foderet, så de danner en balanceret diæt, der understøtter kravene for maximal vækst af insektlarverne, forventes foderforbruget og dermed produktionsomkostningerne at kunne reduceres betragteligt. Især er det vigtigt at få proteinmængden i foderet ned, da det er det makronæringsstof, der koster mest. En forbedret proteinudnyttelse vil derfor være en vigtig brik i reduktionen af produktionsomkostningerne. Derfor fokuseres arbejdet i første omgang på at fastlægge larvernes behov for hver af de tre makronæringsstoffer protein, kulhydrat og fedt. Herefter skal behovet for hver af de essentielle aminosyrer bestemmes. Formålet er at starte udarbejdelsen af næringsstofnormer for larver af sorte soldaterfluer, så den højest mulige produktion kan opnås ved at fodre en balanceret diæt. En bedre forståelse af næringsstofbehovet hos sort soldaterfluelarver kan desuden gøre det lettere for producenterne at vurdere værdien af et restprodukt som foder til larverne og optimere sammensætningen af tilgængelige restprodukter.

Mere arbejde forude

På den længere bane skal arbejdet også inkludere avl med metoder til genetisk forædling af linjer tilpasset forskellige restsubstrater. Over tid kan flere arter komme på tale, eftersom tilpasningsgraden mellem arter og restsubstrater øges. Forskerne regner derfor med, at der er grundlag for flere innovative projekter både med sorte soldaterfluer og andre arter inden for de kommende år.

Supplerende oplysninger
Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:
Studietype Eksperimenter
Finansiering Projektet finansieres af GUDP under Landbrugsstyrelsen med 3.830.708 kroner. 
Samarbejdspartnere Aarhus Universitet - Institut for Husdyrvidenskab, EntoMass Aps, Enorm Biofactory A/S, Insectum Aps, Hedegaard A/S og Vilomix A/S.
Lektor Lektor Jan Værum Nørgaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet janvnoergaard@anis.au.dk