Aarhus Universitets segl

SRP-forløb udsolgt på 15 minutter

Da Aarhus Universitet åbnede for tilmelding til SRP (studieretningsprojekt) den 11. september 2018 kl. 12.00, blev tilbuddet fra Institut for Husdyrvidenskab udsolgt på 15 minutter. De seks pladser på det populære projekt "Bioaktive stoffer i mælk" blev revet væk, og selvom seniorforsker Stig Purup fandt plads til yderligere to elever, gik flere studerende forgæves.

De seks SRP-pladser på det populære projekt "Bioaktive stoffer i mælk" blev revet væk.
De seks SRP-pladser på det populære projekt "Bioaktive stoffer i mælk" blev revet væk.

Aarhus Universitet byder SRP-elever velkomne 

På gymnasiets tredje år skal eleverne lave en større tværfaglig opgave – et studieretningsprojekt (SRP) – der er en teoretisk behandling af et fagligt problem. Aarhus Universitet udbyder en lang række forløb, som eleverne kan bruge til deres SRP-opgave. I 2018 udbød Institut for Husdyrvidenskab forløbet "Bioaktive stoffer i mælk", der løb af stablen over tre dage i midten af november.

Hvad er mælk?

De otte forventningsfulde gymnasieelever blev mødt af seniorforsker Stig Purup og laborant Janne F. Adamsen, der skulle guide dem igennem tre spændende dage i forskningens tegn. Eleverne skulle arbejde med bioaktive stoffer i mælk. For at få så mange typer mælk som muligt at arbejde med havde Stig Purup været på indkøbstur til Aarhus og havde hjembragt konventionel minimælk, Jersey minimælk, økologisk urælk, økologisk græsmælk, mandeldrik og soyadrik. De plantebaserede alternativer til komælk er medtaget, da disse drikke er meget oppe i tiden, og derfor er en diskussion af disse en interessant vinkel for eleverne.

Eleverne lærte om bioaktive stoffer i mælk

Dag 1 blev forsøget sat op, hvor vallen skulle isoleres og tarmcellerne opsættes, dag 2 blev behandlingen tilsat, og dag 3 blev den fluorometriske vækst af cellerne målt – alt sammen under kyndig overvågning af Janne F. Adamsen og Stig Purup. Resultatet af forsøget blev nogle fine kurver og tal, som eleverne kunne arbejde videre med i deres SRP-opgave. De kunne se tydelige forskelle i, hvordan mælketyperne stimulerede tarmcellernes vækst. 

I løbet af ugen er Stig Purup ikke bange for at fylde viden, baggrund og teori på eleverne, og han oplever, at de nyder at blive udfordret teoretisk samtidig med, at de får praktisk erfaring i laboratoriet.

SRP-forløb er et kig ind i universitetsverdenen

Resultatet af de tre indholdsrige dage på AU Foulum, nemlig SRP-opgaven, sender de fleste elever til Stig Purup. Det er et tilbud, ikke krav, men Stig Purup er altid spændt på at se, hvad eleverne har fået ud af besøget. Et vigtigt positivt resultat af at åbne instituttets døre for SRP-elever er, at flere af dem senere vender tilbage som studerende på uddannelsen agrobiologi.


Yderligere oplysninger:
Seniorforsker Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, stig.purup@anis.au.dk


Læs mere om SRP-tilbud

Læs mere om agrobiologiuddannelsen

Tilmeld din klasse til klassebesøg og ambassadørdag i 2019

Læs omtale af klassebesøg oktober 2018

Læs omtale af ambassadørdag november 2018