Aarhus Universitets segl

Stor tilslutning til åbent hus ved Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulums kvægforskningsfaciliteter

Omkring 500 interesserede har været forbi kvægforsøgsfaciliteterne ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet i Foulum i de seneste dage i anledning af den officielle indvielse og afholdelse af åbent hus.

Vejret viste sig fra sin allerbedste side, da Aarhus Universitet den 1. september slog dørene op og fremviste de nye forsøgsfaciliteter til kvæg. Foto: Linda S. Sørensen.
Vejret viste sig fra sin allerbedste side, da Aarhus Universitet den 1. september slog dørene op og fremviste de nye forsøgsfaciliteter til kvæg. Foto: Linda S. Sørensen.

De sidste dages flotte solskin og vindstille vejr har været værd at vente på. De har nemlig dannet den perfekte ramme til fremvisning af de nye kvægforsøgsfaciliteter ved AU Foulum. Faciliteterne blev taget i brug i februar 2020, men grundet corona-pandemien har det ikke været muligt at invitere til indvielse og åbent hus før netop nu.

Officiel indvielse

Tirsdag den 31. august 2021 blev dagen for den officielle indvielse af de nye kvægforsøgsfaciliteter. Ved indvielsen af byggeriet deltog rektor Brian Bech Nielsen samt dekan for Technical Sciences, Eskild Holm Nielsen, ledelsen fra Institut for Husdyrvidenskab samt en række andre særligt indbudte gæster.

Indvielsen bød på taler og rundvisning i centrets nye rammer bestående af fire nye staldanlæg. Samtidigt blev der sagt tak til den netop afgåede institutleder Klaus Lønne Ingvartsen for 14 års ihærdig indsats og bidrag til at positionere Aarhus Universitet, som førende inden for international landbrugsforskning. Endvidere blev der budt velkommen til den nye leder af Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, Charlotte Lauridsen, som har haft sin første arbejdsdag den 1. september 2021.

Rektor Brian Bech Nielsen holder tale ved indvielse af de nye kvægforsøgsfaciliteter på AU Foulum. Foto: Linda S. Sørensen.

Rektor Brian Bech Nielsen holder tale ved indvielse af de nye kvægforsøgsfaciliteter. Foto: Linda S. Sørensen.

Fhv. institutleder Klaus Lønne Ingvartsen viser rundt i den nye kostald. Foto: Linda S. Sørensen.

Fhv. institutleder Klaus Lønne Ingvartsen viser rundt i den nye kostald. Foto: Linda S. Sørensen.

Åbent Hus

Onsdag den 1. september 2021 lukkede centret så atter dørene op – denne gang til åbent hus for alle interesserede. Og det var der rigtigt mange, der benyttede sig af. Ca. 450 gæster valgte at lægge vejen forbi for at besigtige de flotte forsøgsrammer til kvæg.

Dagen blev indledt med en velkomsttale ved centerleder Jens Bech Andersen og centrets medarbejdere samt kvægforskere på Aarhus Universitet var på pletten i de forskellige staldafsnit for at fortælle om de mange muligheder for aktuelle og fremtidige forskningsaktiviteter, som de unikke forsøgsfaciliteter giver.

Centerleder Jens Bech Andersen byder velkommen til åbent hus. Foto: Linda S. Sørensen.

Centerleder Jens Bech Andersen byder velkommen til åbent hus. Foto: Linda S. Sørensen.

Professor Mette Olaf Nielsen viser rundt i intensivstalden med klimakamrene. Foto: Linda S. Sørensen.

Professor Mette Olaf Nielsen viser rundt i intensivstalden med klimakamrene. Foto: Linda S. Sørensen.

Det nye forsøgsanlæg rummer blandt andet en helt ny kostald med elektroniske foderkasser og udstyr til metanmåling; ny malkestald med teknikkælder, fleksstald til adfærdsstudier og ikke mindst en ny intensivstald med fire klimakamre samt 20 enkeltbokse, som er specialdesignet til at tarm- og vom-fistulerede køer kan gå løse. I denne del af intensivstalden var der rundvisning på fastsatte tidspunkter, hvor gæsterne med egne øjne kunne se køerne ’med hul i maven’.

Professor Peter Lund viser rundt i intensivstalden med specialdesignede bokse til fistulerede køer. Foto: Linda S. Sørensen.

Professor Peter Lund viser rundt i intensivstalden med specialdesignede bokse til fistulerede køer. Foto: Linda S. Sørensen. 

Forsøgsmedarbejder Tanja Andersen står her ved én af de vom-fistulerede køer. Foto: Linda S. Sørensen.

Forsøgsmedarbejder Tanja Andersen står her ved én af de vom-fistulerede køer. Foto: Linda S. Sørensen.

Endvidere var HMC og SAC, som har stået for totalentreprisen, samt en lang række underleverandører til stede med hver deres stande. Gæsterne kunne desuden få slukket både sulten og tørsten ved pølseboden opsat på gårdspladsen mellem de nye forsøgsstalde.

Vi siger stor tak til alle, der valgte at aflægge os et besøg - både til den officielle indvielse samt på åbent hus dagen.

Mere information

Se præsentationsvideo af Danmarks Kvægforskningscenter
Læs mere om det nye DKC
Besøg vores hjemmeside