Aarhus Universitets segl

UVB-lys i stalden øger mælkens indhold af D-vitamin

Kunstigt sollys i form af UVB-stråler i kostalden øger indholdet af D-vitamin i både mælk og blod hos malkekøer. Det viser en undersøgelse udført af ScanResearch, Århus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Forsøgsopstillingen i stalden med prototype-lampen siddende på væggen bag køerne. Foto: Jette Jakobsen

For køer er indholdet af D-vitamin i traditionelt foder yderst ringe, idet D3 -vitamin primært findes i animalske produkter. Soltørret hø og forvejret ensilage indeholder begrænsede mængder af D2 -vitamin, som i en vis udstrækning kan udnyttes som D-vitamin kilde. Om vinteren er tilskud af syntetisk D3 - vitamin således eneste D-vitamin kilde.

I et projekt, finansieret af Mælkeafgiftsfonden, Innovationsloven, Århus Universitet og DTU med deltagere fra ScanResearch, Århus Universitet og DTU, er det undersøgt, om kunstigt sollys i staldene kunne sikre et højt D3 -vitaminindhold for indendørs opstaldede malkekøer og resultaterne fra projektet er lovende. Indholdet af D3 -vitamin steg nemlig markant i både mælk og blod hos køer, der blev belyst med UVB-stråler i en periode på 24 dage.

På basis af de analyseresultater, som er fremkommet, ser brugen af kunstig belysning lovende ud. Hypotesen om at D3 -vitamin i mælken stiger kan bekræftes. En kommerciel udnyttelse af belysningsmetoden kræver yderligere produktudvikling af belysningslampe og armatur.

Læs den fulde artikel i Ny Kvægforskning,november 2015