Aarhus Universitets segl

Workshop med fokus på 100% økologisk fodring af fjerkræ i Foulum

En bred vifte af repræsentanter fra fjerkræbranchen var for nyligt samlet til workshop på Aarhus Universitet i Foulum for at debattere udfordringer og muligheder for 100% økologisk fodring af æglæggere og slagtekyllinger. Udbyttet fra workshoppen vil blive præsenteret i Frankrig senere på året.

Slagtekyllinger i pil. Arkivfoto.
Fjerkræbranchen var bredt repræsenteret ved workshop i Foulum, Aarhus Universitet. Foto: Linda S. Sørensen
Høner i projektet "Green-Eggs", som er aktuelt på Økoplatformen ved AU-Foulum. Foto: Linda S. Sørensen

Stemningen var god og diskussionslysten stor på workshoppen om 100% økologisk fodring af fjerkræ, som fandt sted på Aarhus Universitet, Foulum onsdag den 8. august 2018. Blandt deltagerne var repræsentanter fra både forskningen, rådgivningen, foderstofbranchen og ikke mindst æg- og slagtekyllingeproducenter.

Formålet med workshoppen var at inspirere og diskutere fremtidige muligheder for en øget produktion af økologiske og lokaldyrkede råvarer, der kan bidrage til at nå målet omkring 100% økologisk foder til økologiske slagtekyllinger og æglæggere.

Dagens program blev indledt med tre oplæg om den seneste viden om fodring af økologiske æglæggere og slagtekyllinger af seniorforsker Sanna Steenfeldt fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet samt konsulent Niels Finn Johansen og chefkonsulent Jette Søholm Petersen fra SEGES. Efterfølgende blev deltagerne fordelt ud i diskussionsgrupper som hver for sig skulle debattere følgende overordnede spørgsmål:

·        Hvad kan med fordel dyrkes af råvarer lokalt i Danmark, der kan bidrage til 100% økologisk foder?

·        Hvilke udfordringer er der ved at øge andelen af lokalt dyrkede råvarer i foderet til fjerkræ og hvad kræves der for at disse kan implementeres i praksis?

·        Hvad er fremtiden for animalske proteinkilder som muslinger, søstjerner og insekter?

Workshoppen blev rundet af med en fælles opsummering af dagens diskussionspunkter, problemstillinger og konklusioner. Nogle af de centrale punkter, der blev diskuteret var udfordringer i forhold til forsyningssikkerhed, svingende kvalitet af alternative proteinkilder, arealtilgængelighed: mere økologisk jord for at kunne forsyne med 100% dansk produceret økologisk foder, rentable erstatninger for soja, grønt protein har potentiale hvis kvaliteten er høj, større fokus på grovfoder som råvare, for lidt viden om fordøjeligheden af alternative proteinkilder og ikke mindst fodringsstrategier.

For de interesserede var der til slut rundvisning af Sanna Steenfeldt til Økoplatformen på AU-Foulum, hvor der i øjeblikket, i samarbejde med Aalborg Universitet, bliver gennemført et GUDP-projekt ”Green-Eggs”, der handler om fodring med danskproduceret kløvergræsprotein til økologiske æglæggere.

Workshoppen blev arrangeret af EU-projektet OK-Net EcoFeed, som arbejder for at hjælpe økologiske producenter og foderstofbranchen med at nå målet om 100% brug af økologisk og lokalproduceret foder til fjerkræ. Formålet med projektet er også at udveksle viden og erfaring mellem de lande, der deltager i projektet. Udbyttet fra workshoppen i Foulum vil derfor blive præsenteret på en workshop i Frankrig til september 2018.

I Danmark koordineres OK-Net EcoFeed af ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Læs mere om OK-Net EcoFeed.

 

Flere oplysninger

Sanna Steenfeldt, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Sanna.Steenfeldt@anis.au.dk