Aarhus Universitets segl

Ambassadører besøgte AU Foulum

Trin 2 i Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitets, tilbud til gymnasieklasser blev affyret den 8. november 2018, hvor fire elever fra Teknisk Gymnasium Silkeborg og Favrskov Gymnasium var inviteret til ambassadørdag. Forløberen var en klassedag på AU Foulum i oktober, som de fire elever deltog i sammen med deres gymnasiekammerater.

Eleverne fik praktisk erfaring i laboratoriet. Foto: Jesper Rais
Eleverne fik praktisk erfaring i laboratoriet. Foto: Jesper Rais

Gymnasieklasser sender udvalgte talenter til ambassadørdag

De to gymnasieklasser, der deltog i klassebesøg på AU Foulum i oktober, drog hjem med en særlig mission: de skulle udvælge to elever fra hver klasse, der skulle vende tilbage til AU Foulum for at deltage i en ambassadørdag i november. Udgangspunktet for udvælgelsen er, at det er de stille talenter, der får chancen for at blomstre. Det vigtigste er dog, at de udvalgte elever har lyst til at tage udfordringen op. De nyslåede ambassadører havde også en mission med til deres dag på AU Foulum, nemlig at tilegne sig ny viden og efterfølgende videreformidle den for klassekammeraterne.

Forskningen gøres levende for eleverne

Ambassadørdagen er en dag i forskningens tegn, hvor seniorforsker Stig Purup og laborant Janne Funch Adamsen introducerer eleverne til teori, metode og laboratoriearbejde under overskriften "Bioaktive stoffer i fødevarer". Forskerteamet er med hele dagen og står klar til at vejlede og besvare spørgsmål, og der er god tid til øvelserne og til den enkelte elev. Stig Purups erfaring er, at eleverne udfolder sig og deltager aktivt, når de er af sted på egen hånd uden læreren. De er spørgelystne og videbegærlige efter teori og baggrund, og de nyder at få praktisk erfaring fra et laboratorie.

Niveauet for dagen er højt, og eleverne skal udfordres, så de får oplevelsen af, at de lærer en masse nyt. Vejledningen og støtten fra forskerteamet gør, at eleverne går fra dagen med følelsen af, at undervisningen rykker, og at de virkelig kan noget.

Eleverne lærer at sætte et forsøg op

Eleverne skal selv sætte et helt forsøg med celler op. Da det tager 72 timer at få nogle brugbare resultater, har Janne Funch Adamsen i bedste TV-køkkenstil sat et tilsvarende forsøg op, så eleverne får nogle resultater, som de kan måle på og forholde sig til på ambassadørdagen.

Udbyttet fra ambassadørdagen er bredt, da det også indebærer, at eleverne øver sig i at præsentere forsøgsresultaterne. Hjemme i klassen igen skal eleverne nemlig videreformidle resultaterne og vise billeder fra forsøget for deres klassekammerater.

Ses vi på AU Foulum?

Hvis du går i gymnasiet og har ét af fagene biologi, bioteknologi eller teknikfag, ses vi måske på AU Foulum i januar 2019. Her udbyder Institut for Husdyrvidenskab igen klassebesøg og ambassadørdag. Udover "Bioaktive stoffer i fødevarer" udbyder instituttet forløbet "Bioraffinering af græs – protein til foder og fødevarer".

Undervisningstilbuddet er resultatet af et forskningsprojekt

Klassebesøget og ambassadørdagen er en del af en fælles undervisningsmodel, der er udviklet i et samarbejde mellem institutterne Husdyrvidenskab, Fødevarer og Agroøkologi, Aarhus Universitet. Modellen bygger på projektet "Talent med bredde", der kørte i 2103-2016 med støtte fra Region Midtjylland.


Yderligere oplysninger:
Seniorforsker Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, stig.purup@anis.au.dk