Aarhus Universitets segl

At være ph.d.-studerende i Foulum set fra et kinesisk perspektiv

Her kan du læse om kinesiske Yuan Yues oplevelser som ph.d-studerende ved Institut for Husdyrvidenskab, AU. Ifølge Yuan Yue er det meget anderledes at være ph.d.-studerende i Danmark sammenlignet med Kina. Hun kan godt lide det danske arbejdsmiljø, der er gode forskningsfaciliteter og et godt samarbejde på tværs af faggrupper.

Yuan Yue blev anbefalet at søge til AU-Foulum af sin kinesiske vejleder, som havde været gæsteforsker ved AU-Foulum. Yuan er glad for sit valg.

Kinesiske Yuan Yue har netop overstået sit ph.d.-forsvar på Institut for Husdyrvidenskab med titlen "The influence of vitamin D and antimicrobials (pheromonicin) in relation to the control of bovine mastitis". Yuan er efter sin ph.d. blevet ansat som postdoc i instituttet i otte måneder, og vi fangede hende til nogle hurtige spørgsmål om sine oplevelser som ph.d.-studerende.

Hvad er din baggrund for at søge til AU Foulum?

Jeg havde en bacheloreksamen fra Kina og kom til AU med et toårigt kinesisk stipendium, der gjorde det muligt at lave en slags masterspeciale sideløbende med ph.d.'en. Min kinesiske vejleder havde været gæsteforsker på AU Foulum og anbefalede mig at søge hertil. Egentlig ville jeg gerne have været i Japan, men jeg er rigtig glad for at være kommet til Danmark, da det vigtigste for mig var at opleve en anden kultur.

Hvordan har det været at være ph.d.-studerende i Foulum?

Det er meget anderledes at være ph.d.-studerende i Kina, hvor man føler stor respekt for sin vejleder og følger hans instruktioner. Min erfaring i Danmark er, at jeg frit kan udtrykke min mening, og at den tæller. Jeg føler mig afslappet og fri.

Jeg foretrækker det danske arbejdsmiljø, hvor der udelukkende er fokus på forskning. Forskningsfaciliteterne – stalde, laboratorier og udstyr – er gode, og det er positivt, at man arbejder ud fra en platform og samarbejder på tværs af faggrupper. Dette giver en stor og bred erfaring. I Kina har hver forsker fx sit eget laboratorie og begrænset samarbejde med andre forskere.

Jeg nyder også det sociale liv med kaffepauser, fredagsbrød, kage for at fejre mærkedage osv. Det første halve år boede jeg på kollegie, hvor jeg fik mange internationale venner. Derefter flyttede jeg til tjenesteboligerne på Foulum. Det er mere kedeligt, men det fungerer godt, da jeg skal passe mit forsøg om aftenen og i weekenderne.

Fik du den hjælp, du havde brug for, da du flyttede til Danmark og startede ved instituttet?

Ja, min vejleder og sekretærerne på instituttet hjalp meget med alt lige fra Invitation Letter, bolig, sygsikringskort, Borgerservice osv. Selvom der er koldt i Beijing, var mit første indtryk af Danmark, at her er koldt! Jeg ankom i marts 2013, hvor der stadig lå sne, så naturen lignede nærmest et eventyrland. Her er meget fredeligt og roligt, og jeg sætter stor pris på, at naturen i Danmark er let tilgængelig.

Hvad handlede dit ph.d.-projekt om, og hvad var din motivation for at vælge dette emne?

Jeg undersøgte, hvordan D-vitamin påvirker visse imumparametre hos sunde malkekøer samt potentialet hos D-vitamin og Pheromonicin-NM til at kontrollere bovin mastitis. Jeg har arbejdet med kvæg i Kina og ville gerne fortsætte inden for dette område. Idéen til projektet kom fra min ene vejleder, efter hun havde deltaget i en konference.

Er du interesseret i at høre mere om Yuan Yues oplevelser og erfaringer med at studere ved Institut for Husdyrvidenskab, er du velkommen til at kontakte hende. Endvidere kan du finde Yuan Yues ph.d.-afhandling omhandlende kontrol af yverbetændelse hos malkekvæg her.

Kontaktoplysninger:

Yuan Yue, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: yuan.yue@anis.au.dk

Tlf: +4587155987