Aarhus Universitets segl

Erhvervsprojektet: en ren win – win både for den studerende og for erhvervet

Som studerende på Agrobiologi-uddannelsen ved Aarhus Universitet er det muligt at vælge faget: ’Erhvervsprojektet’. Dette er en unik chance for et udbytterigt samarbejde både for den studerende og for en virksomhed. Læs her om et succesfuldt forløb mellem en AU-studerende og SEGES samt om, hvad du kan gøre, hvis du har en god idé til et projektsamarbejde.

Som et led i at styrke samarbejdet mellem studerende og erhvervslivet tilbydes de studerende, på kandidatuddannelsen i Agrobiologi ved Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, faget ’Erhvervsprojektet’. Det er et projektarbejde, som giver den kandidatstuderende mulighed for at blive en del af et fagligt forløb i en virksomhed.

Fordele for dig som studerende

Fordelen ved at lave et erhvervsprojekt for dig som studerende er, at du får konkrete opgaver mellem hænderne og afprøver din biologiske viden, teorier og metoder. Erhvervsprojektet styrker dine kompetencer såsom kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner. Samtidig henter du inspiration til at vælge retning for arbejdslivet efter studiet.

Fordele for dig som virksomhed

Er du ansat i en virksomhed og har en konkret opgave, der skal løses, men ikke har ressourcerne til det, så kan løsningen måske være at få en studerende ind i et erhvervsprojekt-forløb. Erhvervsprojektet giver samtidigt erhvervet adgang til den nyeste viden, mulighed for at dyrke samarbejde med Aarhus Universitet og mulighed for at rekruttere potentielle nye talenter.

I det følgende præsenterer vi to interviews, som er gennemført i forbindelse med et konkret erhvervsprojekt-samarbejde. Her er det agrobiologi-studerende Signe Emilie Nielsen samt hendes kontaktperson ved SEGES Svineproduktion, Thomas Sønderby Bruun, der fortæller om de erfaringer og udbytter de hver især har haft af samarbejdet:

Interview med studerende Signe Emilie Nielsen, Institut for Husdyrvidenskab, AU:

Hvilket udbytte har du haft af at lave erhvervsprojekt ved SEGES?

"Det faglige udbytte har for mig været stort og bedst af alt lige præcis det, jeg gerne ville have ud af erhvervsprojektet. Jeg fik lov at dykke ned i problematikken med nyfødte grise, der risikerer underafkøling lige efter faring og testede en trend med uldsokker til de mindste fødte direkte ude i en besætning. Jeg nød at komme ud på staldgangen for en stund og det var enormt spændende selv at have planlagt og samlet data for til sidst at se, hvad det blev til. Jeg så det lidt som en generalprøve på specialet, hvor jeg lærte hvilke ting der er vigtige at have med i sine overvejelser når man planlægger og udfører et forsøg". 

Hvad kræver det som studerende at lave et erhvervsprojekt og er der noget man, som studerende, skal være særligt opmærksom på?

"Der er mange måder man kan udforme sit erhvervsprojekt på.  Om man vil lave noget praktisk eller et litteraturstudie tror jeg er op til en selv. Hvis man selv har en idé er det bare med at få en virksomhed med på idéen og ellers har virksomheden helt sikkert noget, som de gerne vil have undersøgt nærmere. Det eneste det kræver er at man går ud og får fat i en virksomhed. I mit tilfælde var det min vejleder Peter K. Theil der sendte mig videre til Thomas S. Bruun ved SEGES, men det kan også gøres på andre måder.

Vær særligt opmærksom på at få skrevet de kontrakter der skal skrives, og husk at begræns dig. En virksomhed er ikke nødvendigvis klar over hvor meget 15 ECTS er, så det er dit ansvar, at det ikke tager overhånd, man kan jo altid grave lidt dybere. Under selve erhvervsprojektet tror jeg man vil have stor gavn af at være tilstede i virksomheden, så sørg for, hvis det er muligt, at få en skrivebordsplads i virksomheden. Det giver også godt på netværksdelen".

Vil du anbefale andre studerende at skrive erhvervsprojekt og hvis ja - hvorfor?

"Ja bestemt. Du kan vælge dit favoritemne og specialisere dig endnu mere i den profil du gerne vil have som færdiguddannet, plus du får rig mulighed for at udvide dit netværk. Det er ren win – win".

 

Interview med Thomas Sønderby Bruun, SEGES Svineproduktion

Hvilket udbytte har SEGES haft ved at have en studerende til at lave erhvervsprojekt?

"For SEGES Svineproduktion har udbyttet været, at vi, med den studerendes indsats, fik undersøgt om uldtrøjer til nyfødte grise med lav fødselsvægt kunne reducere dødeligheden. En trend med at give nyfødte grise uldsokker på spredte sig i en del besætninger, og der var ingen konkrete dokumenterede resultater – men det krævede en ekstra indsats at klippe sokker til, og give grisene disse på, så SEGES havde en stor interesse i at få dokumenteret effekten – specielt fordi andre forsøg har vist, at det at aftørre en gris lige efter fødsel faktisk kan øge dødeligheden". 

"Samtidig er det inspirerende som projektleder, at der kommer en studerende med et ønske om at lave et projekt der kunne gøre en forskel på staldgangen! Signe samlede litteratur sammen, og hendes litteraturdel gav nye vinkler og genopfriskede viden. Endelig understøttede projektet det i forvejen fantastiske samarbejde SEGES Svineproduktion har med seniorforsker Peter Kappel Theil, Aarhus Universitet – og både Peter og jeg havde stor fornøjelse af de faglige snakke der udsprang af projektet, og de møder og snakke der var om projektet".

Hvad kræver det af en arbejdsplads at have en studerende til at lave erhvervsprojekt?

"Jeg tror det væsentligste er, at arbejdspladsen har lysten til at inspirere og lade sig inspirere. Desuden er en konkret idé en klar fordel, for at erhvervsprojektet bliver nærværende og interessant. Det er vigtigt at virksomheden har tiden til at engagere sig i projektet, både i planlægningsfasen og i fasen, hvor selve projektet skal tage form. Timerne med vejledning skal være noget, der afsættes tid til, og aftaler skal overholdes – begge veje".

Vil du anbefale andre virksomheder/arbejdspladser til at have en studerende til at skrive erhvervsprojekt og hvis ja - hvorfor?

"Ja, inden for jordbrugssektoren er der rig mulighed for at grave et spadestik dybere, og her er erhvervsprojektet en kærkommen mulighed for at få en engageret studerende til at bidrage. Man skal huske, at den studerende kan bidrage både inden for allerede fastlagte aktiviteter, eller bidrage som et ”wild card”.

"Sidstnævnte var netop dét SEGES, i samarbejde med Aarhus Universitet, valgte, da aktiviteten ikke var planlagt før chancen bød sig – og med det arbejdskrævende i at veje mange grise ved fødsel, var det ikke et projekt, der lå lige til højrebenet. Men Signe gjorde det muligt og bidrog til at gennemføre noget, som ellers aldrig var blevet undersøgt ordentligt – og dermed sikrede Signe, at der kom ny viden på bordet!"

Har du en god idé til et projektsamarbejde?

Er du studerende eller virksomhedsansat og har du en god idé til at godt projektsamarbejde, så tøv ikke med skrive eller ringe til vores studie- eller erhvervskontakt:


Studiekontakt:

Rasmus Pedersen, Administrationscenter Nat-Tech:
E-mail: Rasmus.Pedersen@anis.au.dk; Tlf: 8715 1198

Erhvervskontakt:

Eva Søndergaard, Institut for Husdyrvidenskab:
E-mail: evs@anis.au.dk; Tlf: 9350 8979

Du kan læse meget mere om Erhvervsprojektet og dets muligheder her: https://anis.au.dk/erhvervssamarbejde/samarbejde-med-studerende/