Aarhus Universitets segl

EU-projekt skal bidrage til færre halebid hos grise

Et EU projekt med deltagelse fra Aarhus Universitet skal udvikle nyt beslutningsværktøj, som kan hjælpe svine-producenten til at nedbringe forekomsten af halebid i besætningen.

Krøllet intakt grisehale. Foto: Teagasc.
Det udviklede beslutningsværktøj har som mål at reducere forekomsten af haleskader og i fremtiden kunne understøtte produktionen af grise med ikke-kuperede haler. Foto: Teagasc.

Halebid er en stor udfordring I den moderne svineproduktion – både velfærdsmæssigt, etisk og økonomisk. Forekomsten af halebid er høj til trods for, at grisene i 77% af alle besætninger i EU får kuperet deres haler. Et EU-projekt under ICT-Agri-Food netværket - TailBiteAdvice, der blev søsat i 2021, skal derfor bidrage til at udvikle et beslutningsværktøj, som skal hjælpe landmanden til at komme problemerne med halebid til livs. Værktøjet er baseret på blandt andet adfærdsdata, som indsamles automatisk vha. 2D-overvågningskameraer.

Årsager til halebid

Årsagerne til at der opstår udbrud af halebid blandt grisene er mange. Et udbrud er ofte relateret til manglende stimuli samt forskellige andre stressorer som fx adgang til foder, temperaturforhold og sundhed. Disse mange betydende faktorer, gør det svært for landmanden at vide præcis, hvornår og hvorfor sådanne udbrud vil dukke op.

Overvågning kan afhjælpe problemet

En måde at reducere både forekomsten samt alvorsgraden af halebid på i en besætning kan være, at overvåge risikofaktorerne for halebid og støtte landmændene med passende strategier til at gribe ind. ”Men dette er en meget besværlig opgave, da det kræver konstant overvågning af grisenes adfærd og deres omgivelser samt ekspert-rådgivning i forhold til, hvordan og hvornår der er nødvendigt at gribe ind”, fortæller Professor Lene J. Pedersen, som står i spidsen for den del af projektet, der skal varetages af Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Et nyt beslutningsværktøj er under udvikling

TailBiteAdvice-konsortiet tager udgangspunkt i  algoritmer udviklet af den Belgiske partner og projekt koordinator (KU Leuven). I projektet skal disse valideres og integreres i et værktøj der muliggør overvågning af relevant adfærd hos grisene. Typen af adfærdsparametre inkluderer:

  • Halebid
  • Manipulering af objekt
  • Ædeadfærd
  • Drikkeadfærd
  • Aggressiv adfærd

Udvikling af algoritmerne er gennemført ved brug af simple 2D-ovevågningskameraer. ”Vi er overbevist om, at vi, ved at integrere disse algoritmer, vil gøre det lettere tidligt at kunne forudsige/opdage udbrud af halebid før det bliver et reelt problem, når det samtidigt kobles til målinger fra det omgivende staldmiljø og suppleres med den rette rådgivning”, forklarer Adjunkt Mona L.V. Larsen. Hun skal i det kommende år arbejde intensivt med data i samarbejde med KU Leuven (Belgien) og Teagasc (Irland) som til sammen udgør konsortiet.bag TailBiteAdvice.

Undersøgelse af risikofaktorer

Den del af projektet, som skal gennemføres af Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab i Foulum handler om at undersøge forholdet mellem de inkluderede adfærdsparametre og risikofaktorer for halebid. ”Vi vil gennemføre forsøg, hvor vi inducerer og overvåger forskellige risikofaktorer for halebid i vores forsøgsbesætning i Foulum”, siger Mona L. V. Larsen. Af risikofaktorer kan nævnes utilstrækkelig miljøberigelse og konkurrence om ressourcer (fx adgang til vand og foder). Derudover vil også risikofaktorer som temperatur og luftkvalitet, sundhedsstatus og hygiejne blive overvåget og brugt som observationsdata.

”De mest ”lovende” kandidater af parametre til at identificere risikofaktorer kan  efterfølgende bruges til at udvikle handle-strategier til indgriben over for halebid. Udbyttet af det endelige system skulle meget gerne resultere i færre haleskader og dermed i fremtiden kunne understøtte produktionen af grise med ikke-kuperede haler”, slutter Mona L. V. Larsen.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype

Der er tale om et 3-årigt EU-projekt, der løber i perioden 1/2-21- 31/1-24.

Finansiering

Den danske del af projektet er finansieret af ’Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)’ under ICT-Agri-Food netværket.

Samarbejdspartnere

KU Leuven, Belgien, projektkoordinator med primært ansvar for udvikling og integrering af algoritmer (Prof. Tomas Norton, Dr. Dong Liu).

Teagasc, Irland, projekt partner med primært ansvar for efterfølgende demonstrering af beslutningsværktøjet (Dr. Keelin O’Driscoll, Dr. Laura Boyle).

Læs mere

Projektets hjemmeside:
TailBiteAdvice project - Teagasc | Agriculture and Food Development Authority

Twitter: @TailBiteAdvice

Kontakt

Adjunkt, Mona Lilian Vestbjerg Larsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: mona@anis.au.dk 

Professor, Lene Juul Pedersen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: lene.juulpedersen@anis.au.dk