Aarhus Universitets segl

Fjerkræforsker fra Institut for Husdyrvidenskab genudpeget til Fjerkræafgiftsfondens bestyrelse

Seniorforsker Sanna Steenfeldt fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet er per 1. november 2016 genudpeget til at sidde i bestyrelsen for Fjerkræafgiftsfonden.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har, efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd, Forbrugerrådet Tænk og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd genudpeget seniorforsker Sanna Steenfeldt, Institut for Husdyrvidenskab som bestyrelsesmedlem for Fjerkræafgiftsfonden per 1. november og fire år frem.

Sanna er oprindeligt uddannet biolog og PhD og har siden 1989 arbejdet som forsker. I dag er Sanna ansat som seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab, sektion for husdyrernæring og fysiologi. Her er forskningsindsatsen koncentreret omkring ernæring og fysiologi af énmavede, primært fjerkræ, herunder effekten af næringsstoffernes fordøjelighed samt foderets indhold og kemiske sammensætning på de ernæringsmæssige og fysiologiske parametre. Forskningen omfatter desuden forsøg med anvendelsen af alternative fodermidler (bl.a. grovfoder, proteinkilder) i den økologiske æg- og slagtekyllingeproduktion og deres effekt på fordøjelighed, produktionsparametre, og velfærd. Endelig er Sanna involveret i undervisning og uddannelse af bachelor- og masterstuderende.

Om Fjerkræafgiftsfonden
Fjerkræafgiftsfonden administreres af Landbrug & Fødevarer og har til formål at styrke fjerkræbranchens udvikling og konkurrenceevne og kan yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd og kontrol. Fjerkræafgiftsfondens midler stammer fra en såkaldt produktionsafgift, som Fonden opkræver for hvert produceret eller eksporteret æg og fjerkræ i Danmark. Fonden søger desuden hvert år om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Flere oplysninger

Seniorforsker Sanna Steenfeldt,
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: sanna.steenfeldt@anis.au.dk

Tlf: +4587158074