Aarhus Universitets segl

Gymnasieelever fik syn for sagen til klassebesøg på AU Foulum

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, bød elever og lærere fra to klasser på hhv. Teknisk Gymnasium Silkeborg og Favrskov Gymnasium velkommen til klassebesøg på AU Foulum den 23. og 25. oktober under overskriften "Bioaktive stoffer i fødevarer".

Gymnasieeleverne kigger bl.a. på normale celler og kræftceller i et mikroskop.
Gymnasieeleverne kigger bl.a. på normale celler og kræftceller i et mikroskop.

Gymnasieklasser møder forskningen i virkelighedens verden

Programmet for klassebesøgene er af en halv dags varighed og indeholder både teori og besøg i laboratorie og kvægstald. Seniorforsker Stig Purup, der underviser på forløbet "Bioaktive stoffer i fødevarer", fortæller, at eleverne efterlyser at "se virkeligheden". Virkeligheden præsenterer Stig Purup i laboratoriet, hvor eleverne bl.a. kigger på normale celler og kræftceller i et mikroskop. Bagefter diskuterer de, hvad de har set, og laver en teoretisk øvelse, hvor de vurderer celler fra seks patienter ud fra, hvad de har diskuteret i laboratoriet.

Stig Purup siger: "Vi skal ikke være bange for at fylde på eleverne". Han oplever, at de er videbegærlige og sultne efter viden og teori. Det ønske opfylder han bl.a. ved at fortælle om et konkret forskningsprojekt og give gode eksempler fra forskningsverdenen.

Del 2 af klassebesøget går i en helt anden retning og viser en anden virkelighed på AU Foulum. Seniorforsker Ib Sillebak Kristensen tager eleverne med på rundvisning i kvægstalden, hvor han introducerer dem til de fistulerede (adgang til koens mave og tarme) køer, der bl.a. bliver brugt i fodringsforsøg og til metanmålinger.

De gode evalueringer fra klassebesøgene viser, at Stig Purup og Ib Sillebak Kristensen til fulde lykkes med missionen om at vise eleverne virkeligheden, idet hovedparten af eleverne efter besøget fortæller, at oplevelsen var bedre end forventet.

Besøgene i oktober var trin 1 i instituttets tilbud til gymnasieklasser. Trin 2 affyres i november, hvor to talentfulde elever fra hver klasse vender tilbage til AU Foulum for at deltage i en ambassadørdag.

Ses vi på AU Foulum?

Hvis du går i gymnasiet og har ét af fagene biologi, bioteknologi eller teknikfag, ses vi måske på AU Foulum til januar 2019. Her udbyder Institut for Husdyrvidenskab igen klassebesøg og ambassadørdag. Udover "Bioaktive stoffer i fødevarer" udbyder instituttet forløbet "Bioraffinering af græs – protein til foder og fødevarer".

Undervisningstilbuddet er resultatet af et forskningsprojekt

Klassebesøget er en del af en fælles undervisningsmodel, der er udviklet i et samarbejde mellem institutterne Husdyrvidenskab, Fødevarer og Agroøkologi, Aarhus Universitet. Modellen bygger på projektet "Talent med bredde", der kørte i 2103-2016 med støtte fra Region Midtjylland.


Yderligere oplysninger:
Seniorforsker Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, stig.purup@anis.au.dk