Aarhus Universitets segl

Husdyrenes adfærd og velfærd sat under lup i Aarhus

Forskere fra hele verden var den 7. til 10. august samlet i Aarhus for at dele og diskutere ny viden om dyrs adfærd. Her var Aarhus Universitet vært for den årlige konference i International Society for Applied Ethology (ISAE).

ISAE-konferencens overordnede tema var i år "Forstå dyrenes adfærd" og der deltog i alt 300 forskere og andre interesserede fra 41 lande. Foto: Linda S. Sørensen

ISAE blev stiftet i 1966 i Skotland for at understøtte forskning i dyrs adfærd - med særligt fokus på at skabe en bedre balance mellem dyrenes velfærd og den måde, de holdes af mennesker.  ISAE holder international kongres hvert år og i år blev konferencen arrangeret af forskere fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.

Konferencens overordnede tema var i år "Forstå dyrenes adfærd" og der deltog i alt 300 forskere og andre interesserede fra 41 lande. Deltagerne blev, i løbet af de fire dage, opdateret på den nyeste viden inden for mange af de aspekter, som adfærdsforskningen favner.

- Med dette tema har vi sat fokus på kerneemner inden for adfærdsbiologien såsom dyrenes sociale adfærd og yngelplejeadfærd, men også på emner der mere direkte relaterer til vores omgang med dyr, såsom indlæring og stress, fortæller seniorforsker Margit Bak Jensen, som har stået i spidsen for konferencen.  

 

Konferencen blev afholdt i Musikhuset i Aarhus, hvor der på 1. sal var arrangeret en stor poster-session, der affødte mange faglige diskussioner blandt de deltagende forskere. Foto: Linda S. Sørensen

Dyrenes sanser på programmet
Et nyt emne på konferencen i år var ’Dyrs sanser’. Professor Peter Teglberg Madsen fra Aarhus Universitet åbnede konferencen med et inspirerende indlæg om adfærd hos hvaler. Der kan synes langt fra hvaler til husdyr, som typisk får mest opmærksomhed blandt adfærdsforskere, men indlægget illustrerede flere overlappende problemstillinger mellem husdyr og vilde dyr og ikke mindst, hvor vigtig viden om dyrs sanseapparat er for at forstå, hvordan menneskelig aktivitet påvirker dyrene. Efterfølgende viste udvalgte indlæg om husdyr, for eksempel mink, at også her er viden om dyrs sanser og opfattelse af omverdenen, væsentlig for at forstå husdyrenes adfærd og deres behov under produktionsforhold.

De positive aspekter af socialadfærd
Jean Loup Rault fra Universitetet i Wien gav et hovedindlæg om dyrs socialadfærd med fokus på de positive konsekvenser af socialadfærd. De fleste af vores husdyr lever naturligt i flok og viden om deres socialadfærd er nødvendig for at kunne indrette gruppe-opstaldning og -management på en måde, så dyrene fungerer og trives. ”Sociale dyr, som f.eks. kvæg, danner sociale bånd og har foretrukne sociale partnere. Ved at holde dyr i stabile grupper fremmes den positive sociale adfærd. Dette bevirker, at dyrene er mindre frygtsomme og lettere at håndtere”, fortalte Jean Loup Rault. 

Cathy Dwyer fra SRUC i Skotland fokuserede i sit indlæg på dyrs yngelpleje og hvad det betyder for moderdyret. Med udgangspunkt i undersøgelser, gennemført på får, gennemgik Cathy hvordan dét at tage vare på sine unger, ud over at være ganske omkostningsfyldt for dyret, også er forbundet med positive oplevelser og dermed øget dyrevelfærd.

Ansigtsudtryk og dyrevelfærd
Dyrs emotionelle tilstande  er en vigtig komponent ved vurdering af dyrevelfærd. I et af konferencens indlæg gav Kris Descovich, fra University of Queensland, Australien, status på brugen af dyrs ansigtsudtryk i forbindelse med vurdering af dyrevelfærd. Hun konkluderede, at ansigtsudtryk kan fortælle meget om dyrs følelsesmæssige tilstande, og dermed deres velfærd. Kris anbefalede, at disse indgår mere i fremtidige studier af dyrs adfærd. Samtidig slog hun fast, at sammenhængen mellem ansigtsudtryk og dyrevelfærd ikke er simpel, og at ansigtsudtryk derfor ikke kan stå alene, men bedst kombineres med mere traditionelle adfærdsmål, som for eksempel aggression og unormal adfærd.

”Student Lunch” of ”Global Development Lunch” - en stor succes
For at lette kontakten mellem erfarne forskere og studerende bød konferencen på en såkaldt ”Student Lunch”. Her fik de studerende mulighed for at ”booke” frokostmøde med en erfaren forsker, hvis forskningsområde de var særligt interesserede i. Dette gav anledning til mange gode snakke ved de mange frokostborde.

       

Rigtigt mange forskere og studerende tog imod tilbuddet om at mødes til den såkaldte  "Student-Lunch"-event, der gav de studerende mulighed for at snakke med en erfaren forsker, hvis forskningsområde de var særligt interesserede i. Foto: Linda S. Sørensen

I år havde ISAE via et sponsorat fået mulighed for at invitere 14 forskere fra forskellige udviklingslande til at deltage i konferencen. Formålet var bl.a. at understøtte og stimulere adfærdsforskning i lande, hvor de økonomiske midler til at rejse og deltage i konferencer ikke findes. Torsdagens frokost var derfor dedikeret til disse nye deltagere ved konferencen.

Konferencen blev sponsoreret af SEGES, Boehringer Ingelheim, Loligo Systems, De Laval og Cabi.


Flere oplysninger

Margit Bak Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: MargitBak.Jensen@anis.au.dk